Bài tập conjunction có đáp án

     

Bạn muốn liên kết hai hay những thành phần tương đương trong câu nhưng phân vân phải làm cho sao, hay hơn nữa là kết nối mệnh đề phụ với mệnh đề thiết yếu trong câu. Biết được điều đó, lúc này phauthuathammat.com sẽ trình bày cụ thể về Liên trường đoản cú trong tiếng Anh – giải pháp dùng và bài tập bao gồm đáp án để bạn đọc hoàn toàn có thể nắm vững kỹ năng và kiến thức này nhé!

*
*
*
*

a) bài bác 1: Chọn lời giải đúng nhất

He got wet_______ he forgot his umbrella.A. Because of B. Because C. But D. AndHe stops working _ heavy raining.A. In spite of B. Although C. Despite D. Because ofThey have a lot of difficulties in their life _ their poverty.A. In spite of B. Although C. Because D. Because ofTom wakes his parents up_______ playing the guitar very softly.A. Because B. In spite of C. Because of D. AlthoughNobody could hear her_______ she spoke too quietly.A. Although B. Because C. Because of D. In spite ofWe decided lớn leave early _______the các buổi tiệc nhỏ was boring.A. Although B. Despite C. Because D. Because ofMany people believe him__________ he often tells a lie.A. Because B. In spite of C. Although D. Because of_______she was very hard-working; she hardly earned enough lớn feed her family.A. In spite of B. Because C. Because of D. Although_______her absence from class yesterday, she couldn’t understand the lesson.A. Although B. In spite of C. Because of D. Because______her poorness, she feels happy.A. Although B. Because C. If D. In spite of

Đáp án bài 1:

1B 2d 3D 4B 5B 6C 7C 8D 9C 10D

b) bài xích 2: tìm lỗi sai với sửa lại cho đúng (nếu có)

Because of feeling very tired, John couldn’t sleep.Though Tom was ill, he couldn’t take part in his little sister’s birthday party.Before she was washing the dishes, her parents came home.“Bring an umbrella with you although it rains”, my mom told me.I had khổng lồ wait for him in front of his house because of 9 p.m.That was the reason when they didn’t want khổng lồ come back khổng lồ their hometown.I am sure they are going lớn succeed so their difficulties.

Bạn đang xem: Bài tập conjunction có đáp án

Đáp án bài xích 2:

Because of => In spite ofThough => BecauseBefore => Whilealthough => in casebecause of => untilwhen => whyso => despite/ in spite of

c) bài xích 3: Viết lại câu thực hiện liên từ gợi ý

He couldn’t sleep even though he was exhausted (in spite of)………………………………………………………………………………….Though he’s got an American name, he’s in fact a Vietnamese. (despite)………………………………………………………………………………….In spite of her injured feet, she still got home before dark. (although)………………………………………………………………………………….Although not having eaten for more than two days, John didn’t feel hungry at all. (even though)………………………………………………………………………………….He decided to get the job even though the salary was low. (in spite of)………………………………………………………………………………….

Đáp án bài xích 3:

In spite of being exhausted, he couldn’t sleep.Despite his American name, he is in fact a Vietnamese.

Xem thêm: Công Bố Giá Bán 4 Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 Gồm Những Quyển Gì

Although her feet was injured, she still got home before dark.John didn’t feel hungry at alleven though he had not eaten formore than two days.In spite of the low salary, he decided lớn get the job.

Trên đó là toàn bộ bài viết chi ngày tiết vềLiên tự trong giờ đồng hồ Anh – giải pháp dùng và bài xích tập có đáp án, hy vọng sẽ giúp đỡ bạn làm rõ và thực hiện chúng dễ dàng dàng. Quanh đó Liên từthì trong tiếng Anh còn tồn tại vô vàn các cấu trúcngữ pháp, các thì khác, các bạn có thể tham khảo tạiHọc tiếng Anh cùng phauthuathammat.com. Cùng theo dõi các bài viết sau củaphauthuathammat.comđể bao gồm thêm nhiều kiến thức hữu ích hơn nhé. Thanks!