Cảm biến màu sắc tcs3200

     
Module cảm biến màu TCS3200 (chống nhiễu) dùng để phân loại màu sắc, chạm màn hình và hiệu chuẩn chỉnh ánh sáng mặt trời, đánh giá dải đọc, kiểm tra màu sắc phù hợp....
*

2. Lý lẽ riêng:

*

2. Lao lý riêng: