Công ty tnhh công nghệ sinh học dược mỹ phẩm sjk

     

SJK CO.,LTD

Ngành nghề sale chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, hóa học tẩy rửa, có tác dụng bóng và chế tác sinh học vệ sinh

Cập nhật: 5 năm trước

Ngành nghề khiếp doanh

STTTên ngànhMã ngành
1Sản xuất lương thực khác chưa được phân vào đâu10790
2Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, hóa học tẩy rửa, làm cho bóng và chế phẩm vệ sinh2023
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật hoang dã sống4620
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn đồ dùng khác đến gia đình4649
6Bán lẻ thực phẩm trong các siêu thị chuyên doanh4722
7Bán lẻ thuốc, khí cụ y tế, mỹ phẩm với vật phẩm lau chùi trong các shop chuyên doanh4772
8Bán lẻ theo yêu thương cầu đặt đơn hàng qua bưu điện hoặc internet47910
9Vận cài hành khách đường bộ trong nội thành, ngoài thành phố (trừ vận tải đường bộ bằng xe cộ buýt)4931
10Vận cài hành khách đường đi bộ khác4932
11Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng mặt đường bộ4933
12Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
13Hoạt động hỗ trợ tư vấn quản lý 70200
14Nghiên cứu vớt và cách tân và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
15Nghiên cứu vãn và cải cách và phát triển thực nghiệm kỹ thuật xã hội với nhân văn72200
16Quảng cáo73100
17Nghiên cứu thị trường và dò xét dư luận73200
18Cho mướn xe gồm động cơ7710
19Cho thuê máy móc, trang bị và vật dụng hữu hình khác7730
20Tổ chức reviews và xúc tiến yêu mến mại82300
21Hoạt cồn dịch vụ cung ứng kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

*

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu giúp miễn phí thông tin doanh nghiệp.