Cos là viết tắt của từ gì trong tiếng anh

     
ví dụ như như sin, cos với tang của những góc là bội của π/60 radian (3 độ) hoàn toàn có thể tính được đúng chuẩn bởi giấy cây phauthuathammat.comết.

Bạn đang xem: Cos là viết tắt của từ gì trong tiếng anh


For example, the sine, cosine & tangent of any integer multiple of π/60 radians (3°) can be found exactly by h&.
Giống nhỏng những điểm (cos t, sin t) ở trên phố tròn nửa đường kính đơn vị chức năng, các điểm (cosh t, sinch t) nằm ở phần bên đề nghị của hyperbol hồ hết.
Just as the points (cos t, sin t) size a circle with a unit radius, the points (cosh t, sinc t) khung the right half of the equilateral hyperbola.
Quyển Introductio in analysin infinitorum (1748) của Euler tập trung miêu tả bí quyết tiếp cận giải tích cho các hàm lượng giác, có mang chúng theo các chuỗi vô vàn với giới thiệu "Công thức Euler" eix = cos(x) + i sin(x).
In the 18th century, Leonhard Euler"s Introductio in analysin infinitorum (1748) was mostly responsible for establishing the analytic treatment of trigonometric functions in Europe, deriphauthuathammat.comng their infinite series và presenting "Euler"s formula" eix = cos x + i sin x.
Sau Lúc trình bày hoàn toàn phần bridge với âm hưởng từ dòng nhạc techno tất cả các câu như "I"m gonmãng cầu drink my tears & cry / "cos I know you love me baby" và phần điệp khúc, Gaga nói bóng gió cho tình ái được cho là giữa Marilyn Monroe cùng John F. Kennedy qua các câu: "Put your hands on me / John F. Kennedy / I"ll make you squeal baby" với 1 hóa học giọng đều đều mà lại lại vô cùng gợi tình.

Xem thêm: Có Nên Dùng Nước Muối Sinh Lý Rửa Mũi Bằng Nước Muối Sinh Lý Có Tốt Không ?


After Gaga sings "I"m gonna drink my tears and cry / "cos I know you love sầu me baby" during the techno-inspired bridge, she alludes to the alleged affair between Marilyn Monroe and John F. Kennedy with the lyrics "Put your hands on me / John F. Kennedy / I"ll make you squeal baby", singing in a monotonous, yet seductive tone.
Hippocrates, "Cha đẻ của Y học Hiện đại", vẫn ra đời một ngôi trường học y học trên Cos và là nhân vật đặc biệt duy nhất vào nền y học Hy Lạp cổ đại.
Hippocrates, known as the "Father of Modern Medicine", established a medical school at Cos & is the most important figure in ancient Greek medicine.
Bằng biện pháp phauthuathammat.comết C cố gắng bởi vì một vài rõ ràng, ta biểu hiện nlắp gọn gàng toàn bộ các nguim hàm có thể bao gồm của cos(x).
By writing C instead of a number, however, a compact description of all the possible antiderivatives of cos(x) is obtained.
Cô vẫn xuất sắc hơn mang đến bao phủ sớm cos tôi đề xuất toàn bộ chúng ta để sở hữu được chyên ổn ăn giết mổ quay lại còn sinh sống.