Đề kiểm tra tiếng anh lớp 2

     
Đề thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm học năm nhâm thìn – 2017 Đề kiểm thân học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 một số đề kiểm soát tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 để ôn tập kỹ năng và kiến thức

Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2

Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2năm 2019 – 2020

I. Lựa chọn từ không giống loại.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 2

1.

A. Chips

B. Chicken

C. Rain

2.

A. Mother

B. Dress

C. Father

3.

Xem thêm: Xem Phim Khuynh Thế Hoàng Phi Tập 4 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

A. Ball

B. Bread

C. Chocolate

4.

A.grapes

B. Read

C. Sing

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề giờ Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành những câu sau)

*

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh

Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 2020

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ ham mê hợp

*

Bài 3: Điền chữ cái không đủ vào vị trí trống sau:

*

Bài 4: quan sát tranh viết thành câu trả chỉnh:

*

Bài 5: chọn từ tất cả cách phát âm khác:

1. Raintrainstarsnail
2. Ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. Traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate