Đề thi máy tính cầm tay lớp 8

     

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY KHỐI 8 trung học cơ sở - NĂM HỌC 2009 - 2010

Bài 1: (5 điểm)

Tính giá trị của biểu thức:

*


Bài 2: (5 điểm)

Cho đa thức P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e có mức giá trị là: -14; - 9; 0;13; 30 khi x lần lượt nhấn giác trị là 1; 2; 3; 4; 5.

Bạn đang xem: Đề thi máy tính cầm tay lớp 8

a) tra cứu biểu thức hàm của đa thức P(x) .

b) Tính giá trị đúng mực của P(17), P(25), P(59), P(157).

Bài 3: (5 điểm)

a) Số chủ yếu phương phường có dạng

*
. Tìm những chữ số a, b, c biết rằng a3 + b3 + c3 = 349

b) Số chủ yếu phương Q gồm dạng

*
. Tìm các chữ số c, d hiểu được tổng những chữ số của Q phân chia hết mang lại 5. Nêu sơ sài qui trình bấm phím.

Bài 4: (5 điểm)

a) kiếm tìm nghiệm sấp xỉ của phương trình:

*


b) search y biết:

*

Bài 5: (5 điểm)

Cho những đa thức: P(x) = 120x5 - 98x4 - 335x3 - 93x2 - 86x + 72 cùng Q(x) = 12x2 - 11x - 36

a) Phân tích những đa thức P(x) với Q(x) thành nhân tử.

b) Tìm các nghiệm đúng hoặc gần đúng của phương trình P(x) = Q(x)(x2 + 3)

Bài 6: (5 điểm)

Tìm những chữ số hàng đối chọi vị, hàng chục và hàng trăm của số từ bỏ nhiên:

*

Bài 7: (5 điểm)

Cho dãy hai số un khẳng định bởi:

*
Tính những giá trị đúng chuẩn của u3, u4, u15, u16, u17, u18, u19, u20. Viết công đoạn bấm phím.

Xem thêm: Xôn Xao Nữ Sinh Quảng Nam Đánh Nhau, Lột Đồ Bạn Trên Cầu, Nữ Sinh Đánh Nhau Lột Áo, Lộ Vùng Kín

Bài 8: (5 điểm)

Tìm số tự nhiên và thoải mái A lớn số 1 để các số 367222, 440659, 672268 khi lần lượt chia cho A đều sở hữu cùng số dư. Nêu sơ lược biện pháp giải.


Bài 9: (5 điểm)

Bác An gửi tiết kiệm số tiền ban sơ là 20 triệu đ theo kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0,72%/tháng. Sau một năm, bác bỏ An rút cả vốn lẫn lãi cùng gửi lại theo kỳ hạn 6 tháng với lãi vay 0,78%/tháng. Nhờ cất hộ đúng một số trong những kỳ hạn 6 tháng và thêm một số tháng nữa thì bác An nên rút chi phí trước kỳ hạn để sửa chữa nhà được số chi phí là 29451583,0849007 đồng (chưa làm cho tròn). Hỏi bác An gửi từng nào kỳ hạn 6 tháng, bao nhiêu tháng chưa đến kỳ hạn và lãi suất không kỳ hạn từng tháng là từng nào tại thời điểm rút tiền?

Biết rằng gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí có kỳ hạn thì cuối kỳ hạn mới tính lãi cùng gộp vào vốn nhằm tính kỳ hạn sau, còn trường hợp rút chi phí trước kỳ hạn, thì lãi suất vay tính từng tháng với gộp vào vốn nhằm tính tháng sau. Nêu sơ lược quá trình bấm phím trên máy tính để giải.

Bài 10: (6 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho những điểm: A(-4; 2), B(-1; 3), C(6; 1), D(-3; -2)

a) Tứ giác ABCD là hình gì? Tính chu vi, diện tích và chiều cao của tứ giác ABCD.

b) Tính sát đúng nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp và nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác ACD.


Cho biết:

*

(S là diện tích; a, b, c là độ dài bố cạnh; p là nửa chu vi; R, r là bán kính đường tròn nước ngoài tiếp và mặt đường tròn nội tiếp của tam giác).