Giá phào chỉ thạch cao

     
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐVT

SL

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

Cung cấp cục bộ vật tư và nhân lực để thi công lắp đặt hoàn thiện trần thạch cao form chìm phẳng(Tấm thạch cao 9mm)

M2

1

110.000

Không sơn nước

2

Cung cấp cục bộ vật tư và nhân công để xây cất lắp đặt hoàn thành xong trần thạch cao khung chìm phẳng lag 1cấp(Tấm thạch cao 9mm)

M2

1

125.000

Tăng lên 1 cấp cho cộng

3

Cung cấp tổng thể vật tư và nhân lực để xây đắp lắp đặt hoàn thành xong trần thạch cao khung nổi(60*120)(Tấm thạch cao 9mm)

M2

1

120.000

Đã sơn nước

4

Cung cấp toàn bộ vật tứ và nhân lực để thiết kế lắp đặt hoàn thành xong trần thạch cao form nổi(60*60)(Tấm thạch cao 9mm)

M2

1

125.000

Đã đánh nước

5

Cung cấp cục bộ vật bốn và nhân lực để xây cất lắp đặt hoàn thành Vách thạch cao 1mặt(Tấm thạch cao 9mm)

M2

1

200.000

Không tô nước

6

Cung cấp toàn thể vật bốn và nhân lực để xây cất lắp đặt triển khai xong Vách thạch cao 2mặt(Tấm thạch cao 9mm)