Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính

     
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Hệ thống kiểm toán vn những năm gần đây không kết thúc được hoàn thành xong cho cân xứng với xu hướng hội nhập của nền kinh tế nước ta.

Bạn đang xem: Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính

Hệ thống chuẩn chỉnh mực kiểm toán nước ta được dứt trở thành căn cứ pháp lý đặc trưng trong truy thuế kiểm toán và nghiệp vụ kiểm toán hiện nay. Để ship hàng kịp thời công tác huấn luyện kế toán, kiểm toán nói phổ biến và đào tạo kiểm toán nhiệm vụ nói riêng rẽ trong đk mới, tập thể cô giáo kiểm toán học viện Tài chủ yếu đã tổ chức biên biên soạn cuốn giáo trỉnh “Kiểm toán báo cáo tài chính” năm 2008 có tác dụng tài liệu giảng dạy, học tập và NCKH trong học viện đồng thời là bộ tài liệu chuẩn quan trọng đối với các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán cỗ kế toán kiểm toán nhất là đối với truy thuế kiểm toán viên thực hành thực tế trong thời gian qua.

Giáo trình “Kiểm toán báo cáo tài chính” vì Ths.Đậu Ngọc Châu với TS.Nguyễn Viết Lợi đồng công ty biên được tái bản lần này (có thay thế bổ sung) nhằm đáp ứng hơn nữa công tác giảng dạy và nhu cầu của xã hội. Giáo trình được soạn và chỉnh sửa bởi những giảng viên các kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy về kế toán truy thuế kiểm toán của học viện Tài chính, gồm:

1. Ths.Đậu Ngọc Châu, trưởng cỗ môn truy thuế kiểm toán – công ty biên với trực tiếp biên soạn chương 3, chương 8 với đồng người sáng tác chương 9, 10;

2. TS.Nguyễn Viết Lợi – Nguyên Trưởng Khoa kế toán tài chính – phauthuathammat.com, nguyên phó giám đốc Trường huấn luyện và đào tạo bồi chăm sóc cán bộ, bộ Tài chính – đồng công ty biên cùng trực tiếp soạn chương 1;

3. TS. Lưu lại Đức Tuyên – Phó công ty nhiệm Khoa Kế toán, trưởng bộ môn Kế toán công ty lớn – Thư cam kết và trực tiếp soạn chương 5;

4. TS.Giang Thị Xuyến – Phó công ty nhiệm Khoa kế toán tài chính – đồng người sáng tác chương 6, chương 9 cùng chương 10;

5. PGS.TS.Thịnh Văn Vinh – Phó chủ nhiệm Khoa kế toán tài chính trưởng cỗ môn Kiểm toán, biên soạn chương 2, chương 4 với chương 11;

6. TS. Mai Vinh – truy thuế kiểm toán trưởng, truy thuế kiểm toán Nhà nước soạn chương 12;

7. TS.Phạm Tiến Hưng – giảng viên bộ môn truy thuế kiểm toán – đồng tác giả chương 6, chương 9.


MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

3

Chương 1: bao quát về kiểm toán báo cáo tài chính

5

1.1.Khái niệm, mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính

5

1.2.Nội dung kiểm toán report tài thiết yếu (KTBCTC)

8

1.3.Nguyên tắc cơ phiên bản và quá trình KTBCTC

10

Câu hỏi ôn tập chương 1

18

Chương 2: Lập planer kiểm toán

19

2.1.Tìm hiểu quý khách và reviews rủi ro

19

2.2.Xây dựng planer kiểm toán

30

Câu hỏi ôn tập Chương 2

52

Chương 3: truy thuế kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền

53

3.1.Mục tiêu cùng căn cứ truy thuế kiểm toán chu kỳ bán sản phẩm và thu tiền

53

3.2.Khảo cạnh bên về kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ bán sản phẩm và thu tiền

56

3.3.Thực hiện những thử nghiệm cơ bản

65

3.4.Tổng hợp hiệu quả kiểm toán chu kỳ bán sản phẩm và thu tiền

83

Câu hỏi ôn tập và bài bác tập Chương 3

91

Chương 4: truy thuế kiểm toán chu kỳ mua sắm và chọn lựa và thanh toán

95

4.1.Mục tiều và căn cứ kiểm toán chu kỳ mua sắm chọn lựa và thanh toán

95

4.2.Khảo giáp về điều hành và kiểm soát nội bộ chu kỳ mua sắm và thanh toán

98

4.3.Thực hiện các thử nghiệm cơ bản

106

4.4.Tổng hợp công dụng kiểm toán chu kỳ mua sắm chọn lựa và thanh toán

125

Câu hỏi và bài bác tập Chương 4

126

Chương 5: truy thuế kiểm toán tài sản thắt chặt và cố định và các khoản đầu tư dài hạn

125

5.1.Mục tiêu và căn cứ kiểm toán tài sản cố định và những khoản đầu tư dài hạn

129

5.2.Khảo sát về kiểm soát điều hành nội bộ đối với tài sản thắt chặt và cố định và những khoản chi tiêu dài hạn

133

5.3.Thực hiện các thử nghiệm cơ bản

138

5.4.Tổng hợp hiệu quả kiểm toán TSCĐ và những khoản đầu tư chi tiêu dài hạn

133

Câu hỏi và bài tập ôn tập Chương 5

160

Chương 6: truy thuế kiểm toán chu kỳ chi phí lương cùng nhân sự

163

6.1. Kim chỉ nam và căn cứ kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự

163

6.2. Khảo sát điều tra về kiểm soát điều hành nội bộ so với chu kỳ tiền lương với nhân sự

167

6.3.Thực hiện những thử nghiệm cơ bản

177

6.4.Tổng hợp công dụng kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự

193

Câu hỏi ôn tập Chương 6

194

Chương 7: truy thuế kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho và đưa ra phí

197

7.1. Kim chỉ nam và căn cứ truy thuế kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho và bỏ ra phí

197

7.2.Khảo giáp về kiểm soát điều hành nội bộ với chu kỳ luân hồi hàng tồn kho và bỏ ra phí

202

7.3.Thực hiện những thử nghiệm cơ bản

209

7.4. Tổng hợp hiệu quả kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho và đưa ra phí

233

Câu hỏi ôn tập chương 7

244

Chương 8: kiểm toán chu kỳ huy động vốn cùng hoàn trả

247

8.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ kêu gọi vốn với hoàn trả

247

8.2.

Xem thêm: Ống Kính Sigma 24

Truy thuế kiểm toán vốn vay mượn (Kiểm toán chuyển động vốn với trả nợ chi phí vay)

249

8.3. Kiểm toán vốn công ty sở hữu

259

8.4. Tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả

264

Câu hỏi ôn tập Chươnng 8

265

Chương 9: Kiểm toán các thông tin tài thiết yếu khác

267

9.1. Kim chỉ nam kiểm toán vốn bởi tiền (và các khoản tương đương tiền)

267

9.2. Truy thuế kiểm toán tiền mặt

270

9.3. Truy thuế kiểm toán tiền giữ hộ ngân hàng

281

9.4. Truy thuế kiểm toán tiền đã chuyển

286

9.5. Truy thuế kiểm toán chi phí bán sản phẩm và bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

288

9.6. Kiểm toán túi tiền và thu nhập tài chính

292

9.7. Kiểm toán chi phí và các khoản thu nhập khác

308

Câu hỏi ôn tập Chương 9

322

Chương 10: Tổng thích hợp lập báo cáo kiểm toán về report tài thiết yếu và thư cai quản lý

323

10.1. Những thủ tục kiểm toán tính chất và những thủ tục sẵn sàng cho vấn đề lập báo cáo kiểm toán

323

10.2. Tổng hợp kết quả kiểm toán và đàm đạo với khách hàng

336

10.3. Lập dự thảo BCKT và thư cai quản lý

349

10.4. Rà soát xét, hoàn thành xong BCKT cùng hồ sơ kiểm toán

353

10.5. Bàn thảo với người sử dụng và phát hành BCKT

362

Câu hỏi ôn tập Chương 10

372

Chương 11: Đặc điểm KTBC quyết toán vốn dầu tư xây dựng cơ bạn dạng hoàn thành

373

11.1. Đặc điểm thiết kế cơ bạn dạng và quản lý đầu bốn xây dựng cơ bản tác động đến KTBC quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bạn dạng hoàn thành

373

11.2. Mục đích và căn cứ KTBC quyết toán vốn chi tiêu xây dựng cơ phiên bản hoàn thành

383

11.3. Văn bản KTBC quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bạn dạng hoàn thành

388

11.4. Trình tự triển khai KTBC quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bạn dạng hoàn thành