Hiện nay anh 13 tuổi và em 3 tuổi

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Điện thoại tư vấn số tuổi của anh ý cùng em cơ hội anh cấp 3 lần tuổi em theo lần lượt là : x ; y

Ta gồm :

x - y = 13 - 3 = 10 (1)

x = 5y ...............(2)

Từ (1) Suy ra x = y + 10

Txuất xắc vào (2) suy ra : y + 10 = 5y

Suy ra : 10 = 5y

Suy ra : y=2

vậy 2 năm nữa..............

Bạn đang xem: Hiện nay anh 13 tuổi và em 3 tuổi


Vì hàng năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi cần hiệu số tuổi của nhị đồng đội không thay đổi với bằng: 13-3=10(tuổi)

Sau đó các bạn vẽ sơ đồ dùng Khi tuổi anh cấp 3 lần tuổi em với hiệu là 10 tuổi

Tuổi em khi tuổi anh cấp 3 lần tuổi em là:

10: (3-1)=5(tuổi)

Vậy tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em sau thời gian là:

5-3=2(năm)

Đáp số: 2 năm

tk nhé


(frac13+a3+a=3Rightarrow9+3a=13+aRightarrow2a=4Rightarrow a=2)

Sau hai năm nữa tuổi anh đang vội 3 lần tuổi em


Sau từng nào năm nữa thì hiệu số tuổi của hai bạn bè không chuyển đổi với bằng:

13 - 3 = 10 ( tuổi )

Tuổi anh thời điểm kia là:

10 : ( 3 - 1 ) x 3 = 15 ( tuổi )

Sau thời gian nữa thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em là:

15 - 13 = 2 ( năm )

Đ/S: 2 năm


Hiệu số tuổi giữa anh với em (không cụ đổi) là:

13 - 3 = 10 (tuổi)

Tuổi anh vội 3 lần tuổi em:

Anh: |---|---|---|

Em: |---|

Trnghỉ ngơi về dạng hiệu-tỉ:

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3-1=2 (phần)

Tuổi anh thời gian kia là:

10 : 2 x 3 = 15 (tuổi)

Vậy thời gian nhằm tuổi anh vội 3 lần tuổi em là: 15 - 13 = 2 (năm)

Đáp số:...


Em kỉm anh :

13 - 3 = 10 ( tuổi )

Khi tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em thì hiệu số phần đều bằng nhau là :

3 - 1 = 2 ( phần )

Giá trị 1 phần cũng là tuổi em :

10 : 2 = 5 ( tuổi )

Tuổi anh sẽ vội 3 lần tuổi em sau :

5 - 3 = 2 ( năm )

đ/s : ...

Xem thêm: Danh Sách Các Tỉnh Cho Học Sinh Đi Học Lại, Hơn 50 Tỉnh, Thành Cho Học Sinh Đi Học Trở Lại


Trong thời điểm này anh hơn em số tuổi là:13-3=10(tuổi)

vì chưng hiệu số tuổi không biến hóa theo thời gian yêu cầu ta gồm sơ đồ vật lúc tuổi anh vội 3 lần tuổi em:

tuổi em lúc tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em là:10:(3-1)x1=5(tuổi)

vậy thời gian nữa tuổi anh vội 3 lần tuổi em là:5-3=2(năm)

đáp số:2 năm


Anh rộng em số tuổi là

13 - 3 =10(tuổi)

Vì tưng năm mọi cá nhân tăng lên một tuổi đề nghị anh luôn luôn luôn luôn rộng em 10 tuổi

(Vẽ sơ đồ hiệu tỉ )

Hiệu số phần đều nhau là : 3-1 = 2 ( phần )

Khi đó em: 10 : 2 = 5 (tuổi)

Vậy sau 5-3 = hai năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em


giả sử sau x năm thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em

sau x năm tuổi anh là 13 +x (tuổi) vàtuổi em là 3 + x (tuổi)

ta có: 13+x = 3 (3+x)

=> 13 +x = 9 +3x

=> 2 x = 4

=> x = 2

vậy sau 2 năm thì tuổi anh bởi 3 lần tuổi em


Anh rộng em số tuổi là :

13 - 3 = 10 ( tuổi )

Vậy sau bao nhiêu năm đi nữa thì anh vẫn hơn em 10 tuổi.

Lúc tuổi anh gấp 3 lần tuổi em thì :

+ tuổi anh là 3 phần

+ tuổi em là 1 trong phần

+ và hiệu giữa tuổi của 2 bạn bè là 10 tuổi

Vậy 10 tuổi ứng với : 3 - 1 = 2 ( phần )

Vậy tuổi của em khi tuổi anh vội tuổi em 3 lầnlà :

10 : 2 = 5 ( tuổi )

Và tuổi anh cơ hội chính là :

5 x 3 = 15 ( tuổi )

Có : 15 - 13 = 2

Vậy sau hai năm thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em .


Anh hơn em: 13-3 = 10 (tuổi)

Cđọng 1 năm mỗi người lại tăng thêm 1 tuổi nên lúc tuổi anh gấp 3 lần tuổi em thì anh vẫn rộng em 10 tuổi.

Ta gồm sơ đồ: Lúc tuổi anh cấp 3 lần tuổi em:

Tuổi em :|-----| 10 tuổi

Tuổi anh:|-----|-----|-----|

Theo sơ đồ gia dụng ta có:

lúc tuổi anh gấp3 lần tuổi em thì số tuổi của anh dịp đó là:

10 : (3-1) x 3 = 15 (tuổi)

Vậy tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em sau: 15 - 13 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm


Hiệusố tuổi của 2 đồng đội là:

13-3=10(tuổi)

Ta có sơ trang bị của 2 bằng hữu Lúc số tuổi của anh gấp gấp đôi số tuổi của em là:

Số tuổi anh : I----------I----------I

Số tuổi em : I----------I

Vì hiệu số tuổi của nhị bằng hữu ko cụ đổi

Số tuổi em khi tuổi anh gấp gấp đôi tuổi emlà:

10x1=10(tuổi)

Số tuổi anh Lúc tuổi anh vội gấp đôi tuổi emlà:

10x2=20(tuổi)

Vậy số năm nữa nhằm tuổi anh cấp 2 lần tuổi em là :

20-13=7 (năm)

Đáp số:7 năm