Mẫu sổ chi tiết bán hàng

     

*

MẪU SỔ đưa ra TIẾT BÁN HÀNG

Đơn vị: …………………………..

Bạn đang xem: Mẫu sổ chi tiết bán hàng

 

SỔ chi TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):…………………

Năm:…………………….

Quyển số:.………………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Doanh thu

Các khoản tính trừ

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thuế

Khác (521)

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số vạc sinh

- doanh thu thuần

- giá chỉ vốn sản phẩm bán

- Lãi gộp

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ... Trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

người lập biểu (Ký, bọn họ tên)

kế toán trưởng (Ký, bọn họ tên)

Ngày ... Tháng ... Năm ... Người thay mặt theo quy định (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường thích hợp thuê thương mại dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì yêu cầu ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề dịch vụ thương mại kế toán, tên đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán.

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ đưa ra TIẾT BÁN HÀNG

- Cột A: Ghi ngày tháng kế toán ghi sổ.

Xem thêm: Trễ Kinh 2 Tháng Thử Que Không Có Thai Âm Tính, Bị Chậm Kinh 2

- Cột B, C: Ghi số hiệu, tháng ngày của chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu thông tin tài khoản đối ứng. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, solo giá cùng số tiền của trọng lượng hàng hóa (sản phẩm, bđs nhà đất đầu tư, dịch vụ) đã cung cấp hoặc đã cung cấp.

- Cột 4: Ghi số thuế giá chỉ trị ngày càng tăng (Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) đề nghị nộp tính trên doanh số bán của số sản phẩm & hàng hóa (sản phẩm, dịch vụ, BĐS đầu tư) đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp.

- Cột 5: Ghi số buộc phải giảm trừ vào lợi nhuận (nếu có) như: ưu đãi thương mại, hàng bán bị trả lại, ưu đãi giảm giá hàng bán,...

Sau khi cộng “Số phạt sinh”, tính tiêu chí “Doanh thu thuần” ghi vào cột 3. Cột 3 = Cột 3 trừ (-) Cột 4 cùng Cột 5. Tiêu chuẩn “Giá vốn sản phẩm bán”: Ghi số giá chỉ vốn của hàng hóa (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) vẫn bán.

Chỉ tiêu “Lãi gộp” bằng (=) tiêu chuẩn “Doanh thu thuần” trừ (-) tiêu chuẩn “Giá vốn hàng bán”.

Kế toán Lê Ánh vừa share mẫu sổ cụ thể bán hàng và hướng dẫn giải pháp ghi sổ chi tiết bán sản phẩm theo chủng loại S16-DNN. Muốn rằng qua nội dung bài viết này sẽ giúp ích cho chúng ta trong quy trình học và có tác dụng tốt công việc kế toán của mình

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: sổ theo dõi phân phối hàng, phương pháp viết sổ cụ thể bán hàng, sổ chi tiết bán sản phẩm theo thông tư 200, mẫu mã sổ chi tiết bán sản phẩm excel, sổ cụ thể doanh thu buôn bán hàng, chủng loại sổ chi tiết giá vốn hàng bán, sổ bán hàng quần áo, sổ bán sản phẩm bằng excel 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa học tập kế toán tổng hợp thực hành và làm thương mại dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất có thể thị trường

 (Được đào tạo và triển khai bởi 100% những kế toán trưởng trường đoản cú 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Kế toán Lê Ánh luôn tìm hiểu là add đào tạo thành kế toán đáng tin tưởng nhất