Nội Quy

     
Website phauthuathammat.com là Sảnh chơi vui chơi giải trí cho người yêu thương technology với kiến thức và kỹ năng. Là khu vực mang đến phần đa phát âm biết, rất nhiều thông tin tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, điện tự động, công nghệ đọc tin, viễn thông cùng đọc tin lẫn nhau hầu hết thành tích nghệ thuật mới nhất. Để tránh đông đảo hiểu lầm không mong muốn chúng ta sẽ :

Không bàn sự việc tương quan mang đến chính trị.
Không bàn sự việc liên quan mang đến tôn giáo.
Không công kích cá thể hay tổ chức như thế nào.
Không có tác dụng khu vực thảo luận giao thương mua bán các thành phầm ko nằm trong các phạm trù trang web.
Bài viết hoặc bốn liệu nhằm viết bài đề nghị tất cả mối cung cấp dẫn nếu không phải là biến đổi của người sử dụng..