Nón bảo hiểm ấm nước

     
"Xê ra, xê ra, nước sôi bạn bè ôi!!!"… Nếu quan sát từ sau thì chắc nhiều người sẽ lag mình vị chiếc mũ bão hiểm này sẽ không khác gì cái nóng đun nước à, như thể tới từng bỏ ra tiết nhỏ tuổi luôn. Mà quan sát từ phía trước cũng không khỏi cười té ghế. Đội mũ này chạy xe pháo đi đường đảm bảo an toàn 10 người thì cả 10 đều bắt buộc ngoái lại nhìn chúng ta không hà...
*
*
*
*
*
*