Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương

     
*

Bạn đang xem: Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương

Trang nhà An ninc cuộc sống Thủ tục hành chính Tin báo, tin tố cáo Tội Phạm
Cách 1: Chuẩn bị làm hồ sơ theo khí cụ của lao lý.Cách 2: Nộp hồ sơ ý kiến đề nghị đăng ký sang trọng tên xe cộ trên phần tử chào đón và trả kết quả Trụ ssinh sống Phòng Chình ảnh ngay cạnh giao thông, Công an tỉnh giấc Bình Dương hoặc các điểm ĐK xe cộ của Phòng.
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo điều khoản của quy định.Cách 2: Nộp làm hồ sơ ý kiến đề nghị lịch sự thương hiệu dịch rời trên phần tử tiếp nhận với trả tác dụng Trụ ssống Phòng Cảnh gần kề giao thông vận tải, Công an tỉnh Bình Dương.Cán cỗ tiếp nhận: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, mừng đón nhị giấy khai sang tên, dịch rời cùng làm hồ sơ quý phái thương hiệu, dịch chuyển.Thu hồi đại dương số, giấy ghi nhận đăng ký xe cộ
Cách 1: Chuẩn bị làm hồ sơ theo phương tiện của quy định.Bước 2: Nộp hồ sơ kiến nghị đăng ký, cấp biển số xe trên phần tử đón nhận và trả kết quả Phòng Chình họa gần kề giao thông Công an thức giấc Bình Dương. Cán bộ đón nhận hồ sơ:Kiểm tra giấy tờ của công ty xe;Kiểm tra thực tiễn xe;
Bước 1: Chuẩn bị làm hồ sơ theo khí cụ của điều khoản.Bước 2: Nộp hồ sơ đề xuất đổi, cấp cho lại giấy ghi nhận đăng ký xe, hải dương số xe cộ tại bộ phận mừng đón cùng trả tác dụng trụ ssinh hoạt Phòng Chình họa sát giao thông, Công an thức giấc Bình Dương.Cán cỗ tiếp nhận hồ nước sơ: Kiểm tra sách vở của nhà xe; giấy knhị đăng ký xe; Thu lại chứng nhận ĐK xe pháo (thay đổi lại chứng nhận đăng ký), biển lớn số xe cộ (thay đổi lại đại dương số); Kiểm tra thực tế xe (so với xe tôn tạo, biến hóa màu sắc đánh, xe cộ quảng cáo).
Bước 1: Chuẩn bị làm hồ sơ theo pháp luật của quy định.Cách 2: Nộp hồ sơ ý kiến đề xuất đổi, cấp cho lại giấy chứng nhận đăng ký xe cộ, đại dương số xe tại thành phần tiếp nhận cùng trả hiệu quả trụ snghỉ ngơi Phòng Cảnh ngay cạnh giao thông vận tải, Công an tỉnh giấc Bình Dương.
Bước 1: Chuẩn bị làm hồ sơ theo chính sách của pháp luật.Cách 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký xe pháo tạm thời trên thành phần chào đón cùng trả tác dụng trụ ssinh hoạt Phòng Chình ảnh gần cạnh giao thông, Công an tỉnh Bình Dương.
Cách 1: Chuẩn bị hồ sơ theo hình thức của lao lý.Bước 2: Nộp hồ sơ đề xuất thu hồi giấy ghi nhận ĐK xe pháo, biển lớn số xe cộ trên thành phần mừng đón cùng trả công dụng trụ ssinh hoạt Phòng Chình ảnh ngay cạnh giao thông vận tải Công an tỉnh, thị trấn trực nằm trong Trung ương hoặc những điểm đăng ký xe cộ của Phòng.
Cách 1: Tổ chức, cá nhân mong muốn được cấp chứng từ phxay áp dụng máy phát biểu lộ của xe cộ được quyền ưu tiên nộp làm hồ sơ tại cơ quan Phòng Chình họa gần cạnh giao thông Công an tỉnh giấc, thành thị trực ở trong Trung ương vào giờ hành thiết yếu những ngày thao tác làm việc vào tuần. Cách 2: Cán bộ chào đón kiểm tra làm hồ sơ. Nếu hồ sơ vừa lòng lệ với đầy đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và xử lý với cung cấp Phiếu dìm hồ nước sơ; nếu làm hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại cùng lí giải bổ sung hoàn hảo.
9. Đăng ký kết lịch sự thương hiệu mô tô, xe cộ lắp sản phẩm công nghệ trong cùng tỉnh, thị thành trực trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện khu vực được phân cấp cho ĐK mô tô, xe đính sản phẩm.
Cách 1: Chuẩn bị hồ sơ theo pháp luật của lao lý.Bước 2: Nộp hồ sơ đề xuất ĐK thanh lịch thương hiệu trên phần tử chào đón và trả công dụng trụ ssinh sống Công an các thị xã, thị xóm ở trong thức giấc Bình Dương.Cán bộ tiếp nhận: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe pháo.Kiểm tra đối chiếu phiên bản cà số sản phẩm, số khung dán trong Giấy khai đăng ký xe cộ với thực tiễn xe cộ.

Xem thêm: Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Lớp 6, Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ

10. Sang thương hiệu, dịch chuyển mxe hơi, xe pháo đính thêm thứ đi tỉnh, thị trấn trực trực thuộc Trung ương không giống tại Công an cấp cho thị xã nơi được phân cấp cho đăng ký mxe hơi, xe gắn máy.
Cách 1: Chuẩn bị hồ sơ theo phép tắc của pháp luật.Cách 2: Nộp làm hồ sơ đề nghị sang tên dịch chuyển trên bộ phận chào đón với trả công dụng Trụ ssống Công an những thị trấn, thị buôn bản thuộc tỉnh Bình Dương.Cán cỗ tiếp nhận:Kiểm tra sách vở và giấy tờ của nhà xe cộ, chào đón hai giấy khai lịch sự thương hiệu, dịch rời cùng hồ sơ lịch sự thương hiệu, di chuyển.
11. Đăng cam kết mô tô, xe thêm sản phẩm trường đoản cú tỉnh không giống đưa mang lại tại Công an cấp cho thị trấn địa điểm được phân cấp đăng ký mô tô, xe cộ thêm trang bị.
Cách 1: Chuẩn bị làm hồ sơ theo luật của quy định.Bước 2: Nộp làm hồ sơ ý kiến đề xuất ĐK, cấp biển số xe cộ trên thành phần đón nhận và trả công dụng trụ sở Công an các huyện, thị làng mạc thuộc thức giấc Bình Dương Cán cỗ đón nhận hồ nước sơ:Kiểm tra giấy tờ của nhà xe;Kiểm tra thực tế xe; Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe cùng cung cấp hải dương số xe;
12. Đổi giấy ghi nhận ĐK mô tô, xe pháo đính thêm thứ và biển khơi số xe cộ tại Công an cấp thị trấn khu vực được phân cấp cho đăng ký mxe hơi, xe cộ đính thiết bị.
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo chính sách của luật pháp.Bước 2: Nộp làm hồ sơ kiến nghị đổi giấy ghi nhận ĐK xe pháo, hải dương số xe cộ tại phần tử tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an những thị xã, thị xóm nằm trong tỉnh Bình Dương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:Kiểm tra giấy tờ của chủ xe; giấy knhì đăng ký xe pháo.Thu lại chứng nhận ĐK xe cộ (đổi lại ghi nhận đăng ký), biển số xe (đổi lại đại dương số).
13. Đăng ký kết mxe hơi, xe pháo gắn thứ trong thời điểm tạm thời trên Công an cấp thị trấn vị trí được phân cấp đăng ký mô tô, xe cộ thêm máy
Cách 1: Chuẩn bị hồ sơ theo mức sử dụng của luật pháp.Cách 2: Nộp hồ sơ kiến nghị ĐK xe pháo trong thời điểm tạm thời trên thành phần tiếp nhận cùng trả hiệu quả trụ ssinh hoạt Công an những thị xã, thị buôn bản thuộc thức giấc Bình Dương.Cán cỗ chào đón hồ nước sơ: Kiểm tra sách vở và giấy tờ của công ty xe, Giấy knhì đăng ký xe cộ, đối chiếu bản thiết yếu làm hồ sơ xe pháo với phiên bản photocopy.Cách 3: Cấp giấy ghi nhận đăng ký, biển số trong thời điểm tạm thời.
14. Thu hồi giấy ghi nhận ĐK mxe hơi, xe đính thêm máy cùng biển cả số xe cộ tại Công an cấp thị xã khu vực được phân cấp ĐK mô tô, xe thêm vật dụng
Bước 1: Chuẩn bị làm hồ sơ theo phương pháp của lao lý.Bước 2: Nộp làm hồ sơ đề xuất thu hồi giấy ghi nhận đăng ký xe, biển số xe cộ tại phần tử tiếp nhận và trả công dụng trụ ssinh sống Công an những thị trấn, thị xóm trực thuộc thức giấc Bình Dương.Cán bộ mừng đón hồ sơ:Kiểm tra sách vở của nhà xe, tiếp nhận Giấy knhị tịch thu đăng ký, hải dương số xe.Thu đại dương số và giấy ghi nhận ĐK xe, in giấy hứa.
Thông báo Công an tỉnh giấc
Lịch tiếp dân về TTHC
Danh bạ điện thoại thông minh
Đối tượng truy tìm nã
Tìm chủ cài đặt

---Liên kết website--- UBND tỉnh Bình Dương Công an Bắc Giang Bệnh viện 119 Báo Công an quần chúng Báo Công an Thành Phố HCM Báo An ninch TPhường. hà Nội Công an Thành Phố Hải Dương Công an Tỉnh Bắc Ninh Công an Yên Bái Công an Vĩnh Phúc Công an Bắc Kạn Công an Khánh Hòa Công an Nam Định Công an TPhường. Hồ Chí Minh Công an TP Hà Tĩnh Công an Hà Nam Công an TP Hải Phòng Công an TPhường thủ đô Công an Bà Rịa - Vũng Tàu Công an Kiên Giang Công an Hòa Bình Công an Thanh khô Hóa Trường ĐH An ninc dân chúng