IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers && !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard(){window.open(“http://www.vtv.vn/web2_news/MTVPopup.aspx”,”my_new_window”,”scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540″);}function showWeather(){window.open(“http://www.vnmedia.vn/thoitiet.asp”,”my_new_window”,”scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500″);}function showGoldPrice(){window.open(“http://www.vnmedia.vn/giavang_tygia.asp”,”my_new_window”,”scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600″);}function showMoneyRate(){window.open(“http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm”,”my_new_window”,”scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575″);}function showBigInfo(zonename){window.open(“http://www.vtv.vn/web2_news/BigInfoP.aspx?ZURL=” + zonename,”my_new_window”,”scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350″);}function showStock(){myWin = open(“http://www.bsc.com.vn/OP/OP.htm”, “displayWindow”, “width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0”);} function Comma(number) {number = “” + number;if (number.length > 3) {var mod = number.length % 3;var output = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : “”);for (i=0 ; i CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO FX 570 ES

Bạn đang xem: Cách tính lim trên máy tính casio fx 570vn plus

Đang xem: Tính giới hạn bằng máy tính casio fx-570vn plus

*

*

*

Xem thêm: Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng Trailer, Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng (Phim)

*

*

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Hành Động Xã Hội Đen Hong Kong Hay Nhất Bạn Không Thể Bỏ Qua

CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO FX 570 ES

CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO FX 570 ES

I) tính lim x -> +1: nhập biểu thức cần tính lim, ví dụ:2: Ấn CALC3: Nhập một số thật lớn (vì x tiến s về +), ví dụ 9 x10 9, 9999999,98989898,…Bạn đang xem: Cách tính lim trên máy tính casio fx 570vn plus

5: lấy kết quả “đẹp” (ở đây là 0.2), ví dụ: nếu nó ra 0,99999999999 thì bạn lấy kết quả là 1, 1,333334–>1,333333–>6: nếu kết quả là số rất lớn (985764765, 36748968,1.2534×10^28,…) hoặc rất bé(-846232156,..), đừng sợ, đó là +vô cùng (và – vô cùng) đó!II) Tính lim x-> –tương tự bên trên, thêm dấu trừ ví dụ: -9×10 9, -999999999, -88888888,…III) Tínhví dụ:1, nhập biểu thức2, Ấn CALC3, bấm 1+ (vì tiến về 1+)4, nhập hoặc một số thật nhỏ, ví dụ: 0,000000001,…

6, lấy kết quả “đẹp” (ở đây là bằng 4), ví dụ: nếu nó ra 0,99999999999 thì bạn lấy kết quả là 1, 1,333334–>1,333333–>

nếu kết quả là số rất lớn (985764765, 36748968, 1.2534×10^28…) hoặc rất bé(-846232156,..), đừng sợ, đó là +(và -) đó!Nếu kết quả có dạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *