Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế

     

*
download xuống (3)
Hiệu điện cụ giữa nhì điểm B, Dkhông đổi khi mở và đóng khoá K, vôn kế lần lượt chỉ hai quý giá U1 với U2.

Bạn đang xem: Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế

*
biết rằng R2 = 4R1 với vôn kế tất cả điện trở rất lớn.Tính hiệu điện núm giữa hai đầu B, D theo U1 cùng U2.Giải
*
*
Bài 2:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. R1 = R3 = R4 = 4W R2 = 2W , U = 6V a. Lúc nối thân A và D một vôn kế thì vôn kế chỉ bao nhiêu. Biết RV khôn xiết lớn. B. Lúc nối thân A cùng D 1 ampe kế thìampe kế chỉ bao nhiêu? Biết RA rất nhỏ Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch vào từng trường hợp.
*
*
b. Vì RA rất nhỏ dại Þ A º D mạch có <(R1// R3)nt R2> // R4
*
*
bài xích 3
: mang lại mạch điện như hình vẽ:R1 = R2 = R3 = 6 W ; R4 = 2 W, UAB = 18 va. Nối M với B bằng một vôn kế. Tìm kiếm số chỉ của vôn kếb. Nối M với B bởi 1 am pe kế năng lượng điện trở không xứng đáng kể. Kiếm tìm số chỉ của ampe kế, chiều loại qua A.
*
*
Bài 4:
Cho mạch năng lượng điện ( hình vẽ ). Biết R1 = R3 = R4= 4, R2= 2, U = 6 Va. Nối A, D bằng một vôn kế bao gồm điện trở siêu lớn. Tìm chỉ sốcủa vôn kế?b.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9 Môn Ngữ Văn Lớp 9, Tuyển Tập 50 Đề Thi Học Sinh

Nối A, D bởi một Ampe kế gồm điện trở không đáng kể. Tra cứu số chỉ của Ampe kế với điện trở tương tự của mạch.Giải
*
a. Vì vôn kế gồm điện trở không nhỏ nên cường độ mẫu điện qua nó coi như bởi không.Vậy ta bao gồm mạch điện: R1 tiếp liền R2 // ( R3 nt R4). Suy ra R34 = R3 + R4 = 8
*
*
*
Bài 4
: mang lại 4 điện trở R1 = 10 ôm
*
; R2 = R5 = 10 ôm; R3 = R4 = 40 ômđược mắc vào nguồn có hiệu điện rứa U = 60 V và mắc như hình vẽ . Ampe kế có điện trở lí tưởng bằng 0 a. Tính số chỉ của ampe kế .b. Vậy ampe kế bởi vôn kế thì số chỉ của vôn kế là bao nhiêu ?c. đổi khác vôn kế bằng một điện trởR6. Biết cường độ dòng điện qua R6 là I6 = 0,4 A . Hãy tính giá trị điện trở của R6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
TH1: mẫu điện đi từ M mang lại N U2 = I12. R2 = 1 . 4 = 4 V U4 = U2 – U­v = 4 – 2 = 2V U3 = U – U4 = 12 – 2 = 10 V I34 = U3 / R3 = 10/6 =5/3 AR4 =U4 / I34 = 2/5/3= 1,2 TH2: Dũng năng lượng điện đi từ N cho M U2 = I12. R2 = 1 . 4 = 4 V U4 = U2 + U­v = 4 + 2 = 6V U3 = U – U4 = 12 – 6 = 6 V I34 = U3 / R3 = 6/6 =1 A R4 =U4 / I34 = 6/1= 6