Tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 12

     

giờ Anh là môn thi buộc phải trong kỳ thi thpt Quốc Gia. Bởi đó, để đã có được điểm số như mong muốn muốn, những em phải nắm vững toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 căn bạn dạng cùng lấy ví dụ như minh họa. Cùng phauthuathammat.com khối hệ thống lại những ngôn từ ngữ pháp lớp 12 quan liêu trọng mà bạn phải nhớ để sở hữu một kỳ thi tuyển nhẹ nhàng rộng nhé!1. Câu điều kiện

Cấu trúcÝ nghĩaVí dụ

Điều kiện loại 1

If + S + V (hiện tại đơn), S + will (can, may) + V (nguyên mẫu).

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 12

Câu điều kiện loại 1 được dùng lúc hành động đó có thực vào hiện tại. Vế điều kiện có trong hiện tại hoặc tương lai.

*Chú ý: Câu điều kiện mệnh lệnh cũng dùng như câu điều kiện loại 1. Dùng để yêu câu một mệnh lệnh mà người nói muốn người nghe thực hiện, mệnh đề điều kiện được giư nguyên, mệnh đề chính thành mệnh đề mệnh lệnh bằng cách sử dụng nguyên động từ, khuyết chủ ngữ.

If it is rainy, I will quit the class.

Câu mệnh đề mệnh lệnh:

If you meet him, tell him to lớn tell me.

Điều kiện loại 2

If + S + V(quá khứ đon), S + would (could, might..) + V(nguyên mẫu).

*Chú ý: Dùng were mang lại tát cả các động từ vào mệnh đề điều kiện nếu là động từ tobe mang lại chủ ngữ.

Dùng để diễn tả một hành động không có chức năng xảy ra ở hiện tại.

If I were you, I would change the Math tutor.

Điều kiện loại 3

If + S + had + V(PII), S + would (could,might) + have + V(PII).

Hành động ko thể có vào quá khứ

If he had slept ealier, he would not be late this morning.

Câu điều kiện kết hợp

If + S + had + P(II), S + would have + P(II)

(Mệnh đề chính phân chia ở động từ loại 2, mệnh đề if phân chia ở loại 3).

Diễn tả hành động từ quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại.

If I hadn’t eaten spicy last night, I wouldn’t have a stomach ache now.

2. Các thì trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12

Công thức giờ Anh

Cấu trúc

Cách dùng

Từ nhấn biết

Thì hiện tại đơn

Khẳng định: S + Vs/es + O

Phủ định: S + Do/Does + not + V + O

Nghi vấn: Do/Does + S + V + O?

-Diễn tả một điều đã là chân lý, luôn luôn đúng.

VD: The sun rises in the the East.

-Diễn tả một thói quen, xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

VDL I get up early every morning.

-Hiện tại đơn diễn tả điều ai đó có thể làm được.

VD: He plays badminton very well.

always, every. Usually. Often. Generally, frequently.

Hiện tại tiếp diễn

Khẳng định: S + (am/is/are) + V - ing + O

Phủ định: S + be + not + V - ing + O

Nghi vấn: Be + S + V-ing + O.

-Diễn tả hành động diễn ra kéo dài vào một khoảng thời gian.

VD: The children are playing football now.

-Theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.

VD: Look! The child is crying.

-Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại với phó từ ALWAYS.

VD: He is always getting up late and not concentrating in class.

Lưu ý: không dùng với các từ nhận thức, cảm giác như love, know, smell, realize,..

VD: I am tired now.

at the moment, now, at presentm now.

Thì hiện tại hoàn thành

Khẳng định: S + have/has + PIII + O

Phủ định: S + have/has + NOT + PII +O

Nghi vấn: Have/Has + S + PII + O

-Về hành động vào quá khứ đã được xảy ra hoặc chưa được xảy ra kéo dài đến hiện tại,

-Một hành động vào quá khứ được tiếp diễn trong một khoảng thời gian.

VD: She have read the book for 3 hours

For + Khoảng thời gian bắt đầu

Thì quá khứ đơn

Khẳng định: S + V-ed + O

Phủ định: S + did + NOT + V +O

Nghi vấn: Did + S + V + O

Thì quá khứ solo diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với khoảng thời gian xác định.

last night, last year, yesterday, yesterday afternoon.

Thì quá khứ tiếp diễn

Khẳng định: S + was/were + V - ing + O

Phủ định: S + wasn’t/weren’t + NOT + V +O

Nghi vấn: Was/Were + S + V + O

Diễn tả hành động xảy ra cùng lúc. Nhưng mà hành động thứ nhất xảy ra sớm rộng và đã sẽ tiếp tục xảy ra thì hành động thứ nhị xảy ra.

VD: I was reading books at this time last night.

this morning, while, at that very moment

Thì quá khứ hoàn thành

Khẳng định: S + had + PIII + O

Phủ định: S + had + NOT + PII +O

Nghi vấn: Had + S + PII + O

Diễn tả quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra kết thúc vào quá khứ trước một hành động khác cũng xảy ra và kết thúc vào quá khứ.

VD: Since he had left, I have heard nothing from him.

until then, by the time, when, already, just, since, for

Thì sau này đơn

Khẳng định: S + will + V + O

Phủ định: S + will + not + V + O

Nghi vấn: Will + S + V + O?

Diễn tả hành động đoán, dự định sẽ xảy ra vào tương lai

tomorrow, next week, in the future

Thì sau này tiếp diễn

Khẳng định: S + will be + V-ing + O

Phủ định: S + will + be + not + V-ing + O

Nghi vấn: Will + S + be + V-ing + O.

Một thời điểm nào đó trong tương lai, hành động được xảy ra.

soon, next week.

Thì sau này hoàn thành

Khẳng định: S + will have + PII+ O

Phủ định: S + will + NOT + be + PII +O

Nghi vấn: Shall + S + not + be + PII + O

Diễn tả một hành động sau này sẽ kết thúc trước một hành động trong tương lai

VD: By November, we ‘ll been living in this house for 10 years

by the time

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định: S + have been/has been+ V-ing + O

Phủ định: S + hasn’t been/haven’t been + not + V-ing + O

Nghi vấn: Have/Has S + been + V-ing + O.

Hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai) được nhấn mạnh vào thời gian.

all day, all week, since, for, for a long time, recently, up until now.

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định: S + had been + V-ing + O

Phủ định: S + hadn’t been + not + V-ing + O

Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O.

Nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đa xảy ra vào quá khứ và kết thúc trước một hành động khác xảy ra cũng kết thúc vào quá khứ

until then, by the time, before, after.

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định: S + will have been + V-ing + PIII + O

Phủ định: S + will + NOT + be + V-ing + PII +O

Nghi vấn: Shall + S + not + be +V-ing + PII + O

Nhấn mạnh khoảng thời gian của một hành dộng đã xảy ra sau này và kết thúc trước một hành động khác trong tương lai.

by the time

*

3. Câu tường thuật: Trực tiếp với gián tiếp

3.1. Câu gián tiếp và câu trực tiếp

Giống: khẩu ca trực tiếp hay khẩu ca gián tiếp và mệnh đề tường thuật

Eg: My says, "I will go to Korea next month"

MĐTT Lời nói trực tiếp

Lời nói trực tiếp

My says (that) she will go to lớn Korea next month

MĐTT Lời nói gián tiếp

Khác:

a. Direct speech: Được viết giữa dấu ngoặc kép để tường thuật nguyên văn lời của người nói.

Eg: Bob said, "I like watching thriller film in the evening"

The teacher said, "I"ll absent tomorrow"

b. Reported speech / Indirect speech: ko bị ngăn cách bởi dấu ngoặc kép, tường thuật lại ý tứ của lời nói.

Eg: Bob said (that) he liked watching thriller film.

The teacher said (that) he would absent the next day

3.2. Những phần cần nỗ lực đổi khi đổi sang trọng câu gián tiếp

3.2.1. Chuyển đổi động từ bỏ tường thuật

Động từ tường thuật của khẩu ca trực tiếp bắt buộc được đổi cân xứng với nghĩa hoặc cấu trúc của lời nói gián tiếp.

eg: Tom said, “Do you like reading novels?” → Tom asked me if I liked reading novels.

“If I were you, I"d not buy that luxury pearl necklace," said Mary → Mary advised me not to lớn buy the luxury pearl necklace.

Xem thêm: Những Bộ Phim Truyền Hình Hàn Quốc Hay Nhất, Cập Nhật Mới 35 Bộ Phim Hàn Quốc Hay Trên Netflix

Chú ý:

SAY TO: không lúc nào được cần sử dụng ở lời nói gián tiếp (phải đổi bằng TELL + O).

TELL: không khi nào được dùng ở lời nói trực tiếp.

3.2.2. Thay đổi ngôi (đại từ, tính từ, đại tự sở hữu, tính từ, đại từ)

VD: Mr Minh said khổng lồ My, "You take your magazine out và show it lớn me".

Tình huống 1: Một người các bạn của My tường thuật với người bạn khác: Mr Minh told My that she took her magazine out & showed it to lớn him.

- tình huống 2: My tường thuật với cùng 1 người các bạn khác: Mr Minh told me that I took my magazine out & showed it to him.

- trường hợp 3: Thầy Minhtường thuật với những người khác: I told My that she took her magazine out & showed it khổng lồ me.

3.2.3. Chũm đổi thời gian, địa điểm, các từ chỉ định

Thời gian:

*

Địa điểm:

HERE → THERE

Eg: “Do you put the đen board here?" he said → He asked me if I to lớn put the đen board there.

Các đại tự chỉ định:

THIS/ THESE + từ mô tả thời gian → THAT/THOSE

Eg: “Your enemies are coming this evening," he said. → He said (that) my enemies were coming that evening.

THIS/THESE + danh tự > THE

Eg: "Is this Iphone yours?" said Johnathan → Johnathan asked me if the Iphone was mine.

THESE/THIS → THEM/IT

Eg: Jimmy said, "I lượt thích this" -> Jimmy said (that) he liked it.

4. Câu ước

4.1. Cấu tạo Wish ở hiện nay tại

Cách dùng: trong trường hợp để mong muốn ước về điều trái với thực tế, không có vào hiện tại.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-edPhủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-edCấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed

Ví dụ:I wish that I had a better dress.

4.2. Cấu trúc Wish ở quá khứ

Cách dùng: Để nói về điều trái ngược quá khứ, không có thật.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(+es) + (that) + S + had + V3Phủ định: S + wish(+es) + (that) + S + had not + V3Cấu trúc If only: If only + (that) + S + had (+not) + V3

Ví dụ:I wish that I had gone swimming last summer.

4.3. Cấu trúc Wish ở tương lai

Cách dùng:Mong ước điều gì đó trong tương lai.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(+es) + (that) + S + would/could + VPhủ định: S + wish(+es) + (that) + S + would/could + not + VCấu trúc If only: If only + S + could/would + (not) + V

Ví dụ:I wish that my mom wouldn’t busy tomorrow

4.4. Bí quyết dùng khác của wish

4.4.1. Wish + khổng lồ V

Có thể dùng “wish” cùng với động từ nguyên thể khi mô tả mong mong muốn của bạn dạng thân nạm cho “would like”. Không dùng trong hiện tại hiện tại hoàn thành, dùng lúc trang trọng.

Ví dụ:I wish lớn speak lớn the headmaster.

4.4.2. Wish + O + to V

Mong ước ai đó làm gì: dùng wish với động từ nguyên thể.

Ví dụ: I vị not wish you to publish this article.

4.4.3. Wish + O + something

Cấu trúc hi vọng ai đó làm được điều gì đó.

Ví dụ: I wished him a happy birthday.

5. Mệnh đề dục tình trong phương pháp Tiếng Anh

*

6. Câu bị động

6.1. Phương pháp dùng câu bị động

Tác nhân tạo ra hành động ko còn quan lại trọng

Eg: The road has been repaired.

Khi không biết người thực hiện hành động

Eg: The money was stolen.

Người thực hiện hành động ít quan liêu trọng rộng bản thân hành động

Eg: This book was published in Vietnam.

Các nhà ngữ không khẳng định như: someone, people

Eg: People say that he will win.

> It"s said that he will win.

6.2. Công thức tổng thể câu bị động

Bị động với các thì không thuộc dạng tiếp diễn:

BE + PAST PARTICIPLE

Bị động với các thì tiếp diễn:

BE + BEING + PAST PARTICIPLE

6.3. Chuyển câu thanh lịch bị động và các bước quan liêu trọng

Bước đầu là xác định tân ngữ vào câu rồi chuyển thành chủ ngữ.

Tiếp theo, vận động từ thành dạng “Be + Ved/P2” cũng giống như chia đụng từ “be” theo như đúng thì của câu chủ động, bên cạnh đó giữ giải pháp chia dạng số ít/ số những theo chủ ngữ.

Bước cuối, nếu công ty ngữ vào câu chủ động khẳng định thì hãy đưa thành tân ngữ vào câu thụ động đồng thời thêm “by” phía trước.

Các công ty ngữ không xác minh thì quăng quật qua: them, people.

Ví dụ:

– I wrote a funny story last week.

Tôi đã viết một câu chuyện cười vào tuần trước

– A funny story was written (by me) last week.

Một câu chuyện cười đã được viết (bởi tôi) tuần trước.

6.4. Chuyển thanh lịch câu bị động và những điều cần giữ ý

Lưu ý 1: Không cần sử dụng dạng thụ động cho nội hễ từ:

(Các nội động từ như: hurt, wait, cry, die, …)

Ví dụ:John’s hand hurts thế vì John’s hand is hurted.

Lưu ý 2: Trường hòa hợp trong câu chủ động có 2 tân ngữ:

Trong hai nhà ngữ, chọn 1 để thống trị ngữ bao gồm cho câu bị động (ưu tiên tân ngữ chỉ người) hay rất có thể chuyển thành 2 câu bị động.

S + V + Oi + Od

Oi (indirect object): tân ngữ loại gián tiếpOd (direct object): tân ngữ trực tiếp

=> gửi sang câu thụ động sẽ xảy ra 2 trường hòa hợp sau:

Trường thích hợp 1: chủ ngữ lấy từ tân ngữ gián tiếp

S + be + P2 + Od

Trường phù hợp 2: chủ ngữ lấy từ tân ngữ trực tiếp

S + be + P(2) + giới trường đoản cú + Oi

Ví dụ: He gave me a pen yesterday.

(me là tân ngữ con gián tiếp còn a pen là tân ngữ trực tiếp)

=> Bị động:

Trường hòa hợp 1:I was given a new máy vi tính yesterday.Trường phù hợp 2: A new máy tính was given to lớn me yesterday.

Lưu ý 3: Đặt trạng ngữ chỉ xứ sở trước by + tân ngữ lúc câu có trạng ngữ chỉ chỗ chốn.

Ví dụ:Marry bought cake at market.

→ Cake were bought at market by Marry.

Lưu ý 4: Đối với đa số câu dữ thế chủ động có trạng ngữ chỉ thời gian, khi chũng ta gửi sang câu tiêu cực thì để trạng ngữ chỉ không bao lâu sau by + tân ngữ.

Ví dụ: Mark used the laptop ten hours ago.

→ The máy tính xách tay was used by Mark ten hours ago.

Lưu ý 5: Tân ngữ chỉ địa điểm và thời gian được đặt theo quy tắc sau:

S + be + Ved/P2 + từ chỉ vị trí + by + tân ngữ + từ bỏ chỉ thời gian

Ví dụ:Ms.Lan threw away that book in Minh’s house last night.

→ That book was threw away in Minh’s house by Ms Lan last night.

Lưu ý 6: Ta phân chia động từ tiêu cực ở dạng phủ định, khi công ty ngữ trong câu chủ động là lấp định như nobody, no one,...

Ví dụ:Nobody can wear this pink shirt

→ This pink shirt cannot be worn.

Lưu ý 6: to be/to get + P2 sẽ không còn mang nghĩa tiêu cực khi được sử dụng để:

+ Nói về tình huống chủ ngữ vào câu đang đương đầu.

Ví dụ:Mike got lost his laptop at the school yesterday.

+ Chỉ câu hỏi chủ ngữ vào câu từ bỏ mình làm một hành động

Ví dụ:My mother gets dressed very quickly.

7. Thắc mắc đuôi

7.1. Định nghĩa

Câu hỏi đuôi được đặt ở đằng sau đó 1 câu è thuật, câu vấn đáp dạng YES/NO.

VD: Linh is a beautiful girl, isn’t she?

Mark wrote 10 essays in a week, didn’t he?

7.2. Cấu trúc

7.2.1. Đối với hễ từ hay (ordinary verbs)

Phần hỏi đuôi tủ định, câu reviews khẳng định

S + V(s/es/ed/2)….., don’t/doesn’t/didn’t + S?

Câu trình làng mang ý tủ định, phần hỏi đuôi với ý khẳng định

S + vị not/ doesn’t/didn’t + V….. Do/does/did + S?

Chú ý ý nghĩa YES/NO

– You’re not going out today, are you? Yes. (=Yes, I am going out)

– No. (=No, I am not going out)

7.2.2. Đối với động từ đặc biệt (special verb)

Phần hỏi đuôi che định, câu giới thiệu khẳng định

S + special verb, special verb + not + S?

Ex: You are a student, aren’t you?

She has just lent Minh a pen, hasn’t she?

Phần hỏi đuôi khẳng định, câu trình làng phủ định

S + special verb + not….., special verb + S?

Eg: You aren’t a student, are you?

She hasn’t lent Minh a pencil, has she?

8. Danh đụng từ V-ing

Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ

Ví dụ: Working hard might pay off in the future. (Động từ work lên làm chủ ngữ yêu cầu phải cộng thêm đuôi ing)

Sau giới từ

Ví dụ: She is thinking about having a new trip this summer vacation. ( sau giới từ about + Ving)

Sau một số động từ: admit, consider, like, dislike, enjoy, delay, deny, avoid, finish, miss, regret, suggest, remember, stop, hate, keep, forget, start, continue,...

Ví dụ: She continue working after fighting with her dad. ( sau continue + V_ing)

Sau một số cụm động từ: can’t stand, can’t help, don’t mind, it’s no use, be busy, what about, be bored with, be fed up with,...

Ví dụ: I can’t stand working 10 hours a day anymore. ( sau can’t stand + V_ing)

9. Mệnh đề so sánh

Tính từ ngắn (1 âm tiết)

So sánh hơn

S1 + be + adj ngắn -er + than + S2

So sánh bằng

S1 + be + as +adj + as +S2

So sánh nhất

The + adj ngắn - est

Ví dụ 1: Minh is smarter than his brother. (CT so sánh hơn vận dụng với tính từ ngắn)

Ví dụ2: Minh’s brother is not as smart as him. (CT so sánh bằng áp dụng với tính từ ngắn)

Ví dụ3: hương is the shortest girl in this room. (CT so sánh nhất áp dụng với tính từ ngắn)

Tính từ dài ( tính từ bao gồm hơn 2 âm tiết trở lên)

So sánh hơn

S1 + be + more + adj dài + than + S2

So sánh bằng

S1 + be + as + adj + as + S2

So sánh nhất

The most + adj dài

Ví dụ1: He can’t not be as creative as his best friend. (CT so sánh bằng vận dụng với tính từ dài)

Ví dụ 2: People think Marry is more intelligent than all her classmates. (so sánh rộng với tính từ dài)

Ví dụ 3: Ha Long cất cánh is the most wonderful place in Vietnam. (so sánh nhất với tính từ dài)

Sau bài viết này, mong muốn các em đã nỗ lực chắc được tất cả ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 12 căn bản và cách sử dụng. Để học tốt Tiếng Anh 12, những em rất có thể truy cập ngay phauthuathammat.com để đăng ký tài khoản hoặc liên hệ trung tâm hỗ trợ để đạt được kiến thức giỏi nhất sẵn sàng cho kỳ thi đại học sắp tới đây nhé!