Tranh phật thích ca mâu ni thêu chữ thập 3d ✅ t

     

❌ lưu giữ ý: tất cả tranh được bán là cỗ kit tranh handmade thiết lập về từ bỏ làm, chưa phải tranh thành phẩm: ➡️ khuyên bảo thêu tranh chữ thập➡️ hướng dẫn làm tranh gắn thêm đá