Tranh thêu chữ thập tam thế phật dlh

     

❌ lưu giữ ý: tất cả tranh được buôn bán là cỗ kit tranh handmade thiết lập về tự làm, không hẳn tranh thành phẩm: ➡️ lý giải thêu tranh chữ thập➡️ lý giải làm tranh gắn thêm đá