Xuất hiện trò chơi phá án thực tế như truyện tranh conan

     
cogaibenho_142): "#Conan bố ở bên cạnh Phá Án , đàn ông thì Phá Án vào trò nghịch