Tụ điện bị đánh thủng

     

Nếu tụ điện C1 hoặc C2 trên hình 7 -7 bị đánh thủng thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

Lời giải chi tiết

Nếu tụ điện C1 hoặc C2 trên hình 7 -7 bị đánh thủng thì chiếc điện sẽ bị nối tắt với tụ điện không còn vận động nữa.

phauthuathammat.com


Bạn đang xem: Tụ điện bị đánh thủng

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

Xem thêm: Samsung Fit E Review - Samsung Galaxy Fit E Review

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp phauthuathammat.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng phauthuathammat.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép phauthuathammat.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.