Tiếng anh lớp 1 & 2

     

*

Hướng dẫn

 

*

Đăng ký

 

*

Hỏi đáp


Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 1 & 2

Trang chủThông báoViolympic giờ AnhTiếng Anh tè HọcChương trình luyện ngheSắp xếp lại câuPhiếu bài tập cuối tuầnBài tập phát âm hiểuKhủng long học tiếng AnhHọc liệuHọc thửHướng dẫn

Đề kiểm tra phần 1

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 1 Phần 1: tự ĐỀ SỐ 1 đến ĐỀ SỐ 10  ĐỀ SỐ 1 ĐỀ SỐ 2 ĐỀ SỐ 3 ĐỀ SỐ 4 ĐỀ SỐ 5             ĐỀ SỐ 6 ĐỀ SỐ 7 ĐỀ SỐ 8 ĐỀ SỐ 9 ĐỀ SỐ 10 Phần 2: từ ĐỀ SỐ 11 cho ĐỀ SỐ 20  ĐỀ SỐ 11 ĐỀ SỐ 12 ĐỀ SỐ 13 ĐỀ SỐ 14 ĐỀ SỐ 15             ĐỀ SỐ 16 ĐỀ SỐ 17 ĐỀ SỐ 18 ĐỀ SỐ 19 ĐỀ SỐ 20

 

 

Đề soát sổ phần 2

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 2
 
Phần 3: trường đoản cú ĐỀ SỐ 21 cho ĐỀ SỐ 30
 
ĐỀ SỐ 21 ĐỀ SỐ 22 ĐỀ SỐ 23 ĐỀ SỐ 24 ĐỀ SỐ 25
         
    
ĐỀ SỐ 26 ĐỀ SỐ 27 ĐỀ SỐ 28 ĐỀ SỐ 29 ĐỀ SỐ 30
 
Phần 4: tự ĐỀ SỐ 31 đến ĐỀ SỐ 40
 
    
ĐỀ SỐ 31 ĐỀ SỐ 32 ĐỀ SỐ 33 ĐỀ SỐ 34 ĐỀ SỐ 35
         
    
ĐỀ SỐ 36 ĐỀ SỐ 37 ĐỀ SỐ 38 ĐỀ SỐ 39 ĐỀ SỐ 40

 

 

Xem thêm: Quảng Bình: Tai Nạn Giao Thông Chết Người O Quang Binh, Tai Nạn Giao Thông Ở Quảng Bình

Đề soát sổ phần 3

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 3
 
Phần 3: từ bỏ ĐỀ SỐ 41 đến ĐỀ SỐ 50
 
    
ĐỀ SỐ 41 ĐỀ SỐ 42 ĐỀ SỐ 43 ĐỀ SỐ 44 ĐỀ SỐ 45
         
    
ĐỀ SỐ 46 ĐỀ SỐ 47 ĐỀ SỐ 48 ĐỀ SỐ 49 ĐỀ SỐ 50
 
Phần 4: trường đoản cú ĐỀ SỐ 51 đến ĐỀ SỐ 60
 
    
ĐỀ SỐ 51 ĐỀ SỐ 52 ĐỀ SỐ 53 ĐỀ SỐ 54 ĐỀ SỐ 55
         
    
ĐỀ SỐ 56 ĐỀ SỐ 57 ĐỀ SỐ 58 ĐỀ SỐ 59 ĐỀ SỐ 60


Đề chất vấn phần 4

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 4
 
Phần 4: từ bỏ ĐỀ SỐ 61 đến ĐỀ SỐ 70
 
ĐỀ SỐ 61 ĐỀ SỐ 62 ĐỀ SỐ 63 ĐỀ SỐ 64 ĐỀ SỐ 65
         
    
ĐỀ SỐ 66 ĐỀ SỐ 67 ĐỀ SỐ 68 ĐỀ SỐ 69 ĐỀ SỐ 70
 
Phần 5: tự ĐỀ SỐ 71 mang lại ĐỀ SỐ 80
 
    
ĐỀ SỐ 71 ĐỀ SỐ 72 ĐỀ SỐ 73 ĐỀ SỐ 74 ĐỀ SỐ 75
         
    
ĐỀ SỐ 76 ĐỀ SỐ 77 ĐỀ SỐ 78 ĐỀ SỐ 79 ĐỀ SỐ 80


Đề đánh giá phần 5

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 5
 
Phần 6: từ ĐỀ SỐ 81 cho ĐỀ SỐ 90
 
ĐỀ SỐ 81 ĐỀ SỐ 82 ĐỀ SỐ 83 ĐỀ SỐ 84 ĐỀ SỐ 85
         
    
ĐỀ SỐ 86 ĐỀ SỐ 87 ĐỀ SỐ 88 ĐỀ SỐ 89 ĐỀ SỐ 90
 
Phần 7: từ ĐỀ SỐ 91 đến ĐỀ SỐ 100
 
    
ĐỀ SỐ 91 ĐỀ SỐ 92 ĐỀ SỐ 93 ĐỀ SỐ 94 ĐỀ SỐ 95
         
    
ĐỀ SỐ 96 ĐỀ SỐ 97 ĐỀ SỐ 98 ĐỀ SỐ 99 ĐỀ SỐ 100


Đề khám nghiệm phần 6

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 6
 
Phần 1: từ ĐỀ SỐ 101 mang đến ĐỀ SỐ 110
 
ĐỀ SỐ 101 ĐỀ SỐ 102 ĐỀ SỐ 103 ĐỀ SỐ 104 ĐỀ SỐ 105
         
    
ĐỀ SỐ 106 ĐỀ SỐ 107 ĐỀ SỐ 108 ĐỀ SỐ 109 ĐỀ SỐ 110
 
Phần 2: tự ĐỀ SỐ 111 đến ĐỀ SỐ 120
 
ĐỀ SỐ 111 ĐỀ SỐ 112 ĐỀ SỐ 113 ĐỀ SỐ 114 ĐỀ SỐ 115
         
    
ĐỀ SỐ 116 ĐỀ SỐ 117 ĐỀ SỐ 118 ĐỀ SỐ 119 ĐỀ SỐ 120