Vở bài tập toán lớp 5 tập 1

     

Giải bài bác tập trang 8 bài rèn luyện Vở bài xích tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1

Câu 1: Viết phân số thập phân phù hợp vào vị trí chấm dưới mỗi vén của tia số...


Đề bài

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào vị trí chấm dưới mỗi vun của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(9 over 4 = ldots = ldots ) (11 over 20 = ldots = ldots )

(15 over 2 = ldots = ldots) (2 over 500 = ldots = ldots )

(18 over 30 = ldots = ldots ) (4 over 400 = ldots = ldots )

3. Gửi thành phân số thập phân gồm mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = ............. = .............. cr & 9 over 25 = ............. = ..............

Xem thêm: Bộ Bàn Ghế Gỗ Xà Cừ Đỏ - Bộ Bàn Ghế Minh Quốc Đào Gỗ Xà Cừ Tay 12

cr và 200 over 1000 = ............. = .............. cr và 38 over 200 = ............. = .............. cr )

4. một lớp học có 30 học sinh, trong đó có số học sinh thích học môn Toán, số học sinh thích học vẽ . Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học sinh thích học tập Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào nơi chấm dưới mỗi vạch của tia số

*
 

2. đưa phân số thành số thập phân

(eqalign & 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100 cr & 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 cr & 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100 cr )

3. Gửi thành phân số thập phân gồm mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100 cr & 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100 cr )

4. một tấm học có 30 học sinh, trong số ấy có (90 over 100) số học viên thích học môn Toán, (80 over 100) số học viên thích học tập vẽ . Hỏi lớp học đó tất cả bao nhiêu học viên thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?