Vụ án hồ duy hải năm 2008 như thế nào

     
Luật sư VN » Tin tức » Tin trông rất nổi bật » Đời sinh sống - Xã hội » Pháp dụng cụ - Đời sống » Kết nối » Hồ sơ - Tư liệu » Hồ sơ - Tư liệu » Video
(LSO) - u0110u01b0u1ee3c biu1ebft, vu1ee5 u00e1n Hu1ed3 Duy Hu1ea3i lu00e0 mu1ed9t vu1ee5 u00e1n ku00e9o du00e0i tu1eeb nu0103m 2008 u0111u1ebfn ni, cu00f2n u0111u01b0u1ee3c gu1ecdi thu00e0nh 'Ku1ef3 u00e1n Hu1ed3 Duy Hu1ea3i' vu1edbi nhiu1ec1u diu1ec5n biu1ebfn tu1eeb tu01b0u1edfng nhu01b0 tuyu1ec7t vu1ecdng u0111u1ebfn 'ku1ef3 tu00edch' bu1ea5t ngu1edd.

Bạn đang xem: Vụ án hồ duy hải năm 2008 như thế nào

Khu00f4ng chu1ec9 vu1eady, phu00edomain authority bu00ean vào vu1ee5 u00e1n vu1eabn cu00f2n nhiu1ec1u tu00ecnh tiu1ebft mu1edbi vu00e0 nhu1eefng uu1ea9n khu00fac u0111u00e1ng ngu1edd vu1eabn chu01b0a u0111u01b0u1ee3c lu00e0m ru00f5.
Bu1ecb cu00e1o Hu1ed3 Duy Hu1ea3i tu1ea1i tu00f2a - u1ea2nh: TLTT Du1ef1 kiu1ebfn 6-8/5, Hu1ed9i u0111u1ed3ng thu1ea9m phu00e1n tòa án tu1ed1i cao su1ebd xu00e9t xu1eed giu00e1m u0111u1ed1c thu1ea9m vu1ee5 u00e1n Hu1ed3 Duy Hu1ea3i bu1ecb ku1ebft u00e1n vu1ec1 cu00e1c tu1ed9i u201cgiu1ebft ngu01b0u1eddiu201d, "cu01b0u1edbp tu00e0i su1ea3nu201d. Phiu00ean tu00f2a giu00e1m u0111u1ed1c thu1ea9m nu00e0y su1ebd vì chưng Chu00e1nh u00e1n TANDTC tu1ed1i cao Nguyu1ec5n Hu00f2a Bu00ecnh lu00e0m chu1ee7 tu1ecda. Vu1ee5 u00e1n ku00e9o du00e0i tu1eeb nu0103m 2008 u0111u1ebfn nay, vu1edbi nhiu1ec1u diu1ec5n biu1ebfn tu1eeb tu01b0u1edfng nhu01b0 tuyu1ec7t vu1ecdng u0111u1ebfn nhu1eefng "ku1ef3 tu00edch" bu1ea5t ngu1edd. Bu1ecb tuyu00ean u00e1n tu1eed hu00ecnh Su00e1ng ngu00e0y 14/1/2008, du01b0 luu1eadn chu1ea5n u0111u1ed9ng tru01b0u1edbc thu00f4ng tin 2 nu1eef nhu00e2n viu00ean cu1ee7a Bu01b0u u0111iu1ec7n Cu1ea7u Voi (u0111u00f3ng tu1ea1i u1ea5p 5, xu00e3 Nhu1ecb Thu00e0nh, H.Thu1ee7 Thu1eetía, tu1ec9nh Long An) bu1ecb su00e1t hu1ea1i du00e3 man tức thì tu1ea1i nu01a1i lu00e0m viu1ec7c. Sau u0111u00f3, bu1ea3n u00e1n su01a1 thu1ea9m (2008) vu00e0 phu00fac thu1ea9m (2009) tuyu00ean u00e1n tu1eed hu00ecnh u0111u1ed1i vu1edbi Hu1ed3 Duy Hu1ea3i vu1ec1 hu00e0nh vi du00f9ng thu1edbt, ghu1ebf vu00e0 dao u0111u1ec3 giu1ebft 2 nu1ea1n nhu00e2n. Sau Khi nhu1eefng bu1ea3n u00e1n u0111u01b0u1ee3c tuyu00ean, mu1eb9 bu1ecb u00e1n Hu1ed3 Duy Hu1ea3i liu00ean tu1ee5c ku00eau oan mang lại con. Nhu01b0ng ngu00e0y 24/10/2011, Viu1ec7n tru01b0u1edfng Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao ban hu00e0nh quyu1ebft u0111u1ecbnh khu00f4ng coi xu00e9t khu00e1ng nghu1ecb vu1ee5 u00e1n cu1ee7a Hu1ed3 Duy Hu1ea3i. Cu0169ng theo 2 bu1ea3n u00e1n tru00ean, sau khoản thời gian giu1ebft nu1ea1n nhu00e2n, Hu1ed3 Duy Hu1ea3i mu1edf tu1ee7 lu1ea5y hu01a1n 1 triu1ec7u u0111u1ed3ng vu00e0 mu1ed9t su1ed1 tu00e0i su1ea3n, u0111u1ed3 nu1eef trang ru1ed3i bu1ecf tru1ed1n. Su1ed1 nu1eef trang Hu1ea3i mang lu00ean TP.. HCM bu00e1n u0111u01b0u1ee3c 3,7 triu1ec7u u0111u1ed3ng. Quu1ea7n u00e1o, du00e2y thu1eaft lu01b0ng mang Lúc gu00e2y u00e1n, Hu1ea3i u0111em u0111u1ed1t u1edf vu01b0u1eddn sau nhu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi tu00ean Len u0111u1ec3 phi tang. Hou00e3n thi hu00e0nh u00e1n Sau 2 bu1ea3n u00e1n tu1eed hu00ecnh tru00ean, Hu1ed3 Duy Hu1ea3i lu00e0m u0111u01a1n gu1eedi Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc xin u00e2n giu1ea3m hu00ecnh phu1ea1t tu1eed hu00ecnh. u0110u1ebfn ngu00e0y 24/5/2011, Chu00e1nh an TAND tu1ed1i cao cu00f3 quyu1ebft u0111u1ecbnh khu00f4ng khu00e1ng nghu1ecb vu00e0 tu1edd tru00ecnh u0111u1ec1 nghu1ecb Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc bu00e1c u0111u01a1n xin u00e2n giu1ea3m hu00ecnh phu1ea1t tu1eed hu00ecnh cu1ee7a Hu1ed3 Duy Hu1ea3i. u0110u1ed3ng thu1eddi, ngu00e0y 24/10/2011, Viu1ec7n tru01b0u1edfng Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao cu0169ng cu00f3 quyu1ebft u0111u1ecbnh khu00f4ng khu00e1ng nghu1ecb vu00e0 tu1edd tru00ecnh gu1eedi Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc bu00e1c u0111u01a1n xin u00e2n giu1ea3m hu00ecnh phu1ea1t tu1eed hu00ecnh cu1ee7a Hu1ea3i. Ngu00e0y 17/5/2012, Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc cu00f3 quyu1ebft u0111u1ecbnh bu00e1c u0111u01a1n xin u00e2n giu1ea3m hu00ecnh phu1ea1t tu1eed hu00ecnh cu1ee7a Hu1ed3 Duy Hu1ea3i. Tu1eeb u0111u00e2y, Hu1ed3 Duy Hu1ea3i vu00e0 mu1eb9 ruu1ed9t lu00e0 bu00e0 Nguyu1ec5n Thu1ecb Loan cu00f9ng luu1eadt su01b0 Tru1ea7n Hu1ed3ng Phong (u0110ou00e0n luu1eadt su01b0 TP.HCM) quyu1ebft liu1ec7t cu00f3 u0111u01a1n ku00eau oan đến Hu1ed3 Duy Hu1ea3i. Ngu00e0y 4/12/2014, mu1eb9 ruu1ed9t cu1ee7a Hu1ed3 Duy Hu1ea3i nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng tin su1ebd thi hu00e0nh u00e1n tu1eed hu00ecnh u0111u1ed1i vu1edbi Hu1ea3i vu00e0o ngu00e0y 5/12/năm trước. Bu1ea5t ngu1edd, trong ngu00e0y 4/12/năm trước, Vu0103n phu00f2ng Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc cu00f3 vu0103n bu1ea3n thu00f4ng bu00e1o tu1edbi cu00e1c cu01a1 quan liêu chu1ee9c nu0103ng, vu1ec1 viu1ec7c Vu0103n phu00f2ng Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc u0111u00e3 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c u0111u01a1n ku00eau oan cu1ee7a mu1eb9 bu1ecb u00e1n Hu1ed3 Duy Hu1ea3i nu00ean u0111u00e3 yu00eau cu1ea7u Chu00e1nh u00e1n tòa án, Viu1ec7n tru01b0u1edfng Viu1ec7n KSND vu00e0 Thu1ee7 tru01b0u1edfng Cu01a1 quan thi hu00e0nh u00e1n hu00ecnh su1ef1 tu1ec9nh Long An tu1ea1m du1eebng thi hu00e0nh u00e1n u0111u1ec3 xem xu00e9t ru00f5 tru01b0u1eddng hu1ee3p Hu1ed3 Duy Hu1ea3i cu00f3 bu1ecb ku1ebft u00e1n oan, không nên hay khu00f4ng. Ngu00e0y 4/12/năm trước, Hu1ed9i u0111u1ed3ng thi hu00e0nh u00e1n tu1eed hu00ecnh Long An u0111u00e3 ra quyu1ebft u0111u1ecbnh hou00e3n thi hu00e0nh u00e1n tu1eed hu00ecnh u0111u1ed1i vu1edbi Hu1ed3 Duy Hu1ea3i. Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc yu00eau cu1ea7u giu1ea3i quyu1ebft du1ee9t u0111iu1ec3m vu1ee5 u00e1n Tu1eeb viu1ec7c yu00eau cu1ea7u tu1ea1m du1eebng thi hu00e0nh u00e1n u0111u1ed1i vu1edbi Hu1ea3i cu1ee7a Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc, mu1ed9t lu1ea7n nu1eefa, gia u0111u00ecnh Hu1ed3 Duy Hu1ea3i vu00e0 luu1eadt su01b0 Tru1ea7n Hu1ed3ng Phong gu1eedi u0111u01a1n ku00eau oan mang đến Hu1ea3i u0111u1ebfn cu00e1c cu01a1 quan tiền chu1ee9c nu0103ng liu00ean quan lại. Ngu00e0y 20/1/2015, bu00e0 Lu00ea Thu1ecb Nga (u0110u1ea1i biu1ec3u Quu1ed1c hu1ed9i tu1ec9nh Thu00e1i Nguyu00ean) cu00f3 bu1ea3n kiu1ebfn nghu1ecb vu1ec1 viu1ec7c xem xu00e9t khu00e1ng nghu1ecb vu1ee5 u00e1n Hu1ed3 Duy Hu1ea3i; ngu00e0y 12/2/2018, u1ee6y ban Tu01b0 phu00e1p Quu1ed1c Hu1ed9i kiu1ebfn nghu1ecb vu1edbi Chu00e1nh u00e1n TAND tu1ed1i cao, Viu1ec7n tru01b0u1edfng Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao coi xu00e9t, khu00e1ng nghu1ecb giu00e1m u0111u1ed1c thu1ea9m vu1ee5 u00e1n; ngu00e0y 5/6/2018, Vu0103n phu00f2ng thu01b0u1eddng tru1ef1c Ban chu1ec9 u0111u1ea1o vu1ec1 nhu00e2n quyu1ec1n cu1ee7a Chu00ednh phu1ee7 u0111u1ec1 nghu1ecb Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao cung cu1ea5p thu00f4ng tin u0111u1ec3 tru1ea3 lu1eddi khu00e1ng thu01b0 cu1ee7a Liu00ean Hiu1ec7p Quu1ed1c vu1ec1 tru01b0u1eddng hu1ee3p Hu1ed3 Duy Hu1ea3i. Vu00e0 23/7/2018, Vu0103n phu00f2ng chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc yu00eau cu1ea7u cu1ea7u Chu00e1nh u00e1n TAND tu1ed1i cao, Viu1ec7n tru01b0u1edfng Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao, Chu1ee7 nhiu1ec7m u1ee6y ban Tu01b0 phu00e1p Quu1ed1c hu1ed9i cu00f3 vu0103n bu1ea3n thu1ec3 hiu1ec7n quan u0111iu1ec3m, cu00e1ch giu1ea3i quyu1ebft cu1ee5 thu1ec3 u0111u1ec3 xu1eed lu00fd du1ee9t u0111iu1ec3m vu1ee5 u00e1n. u0110u1ed3ng thu1eddi, ngu00e0y 24/7/2019, Vu0103n phu00f2ng Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc cu00f3 cu00f4ng vu0103n thu00f4ng bu00e1o u00fd kiu1ebfn cu1ee7a Chu1ee7 tu1ecbch nu01b0u1edbc u0111u1ec1 nghu1ecb Viu1ec7n tru01b0u1edfng Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao vu00e0 Chu00e1nh u00e1n TAND tu1ed1i cao coi xu00e9t, quyu1ebft u0111u1ecbnh theo thu1ea9m quyu1ec1n, u0111u1ea3m bu1ea3o u0111u00fang quy u0111u1ecbnh phu00e1p luu1eadt. u0110u1ebfn khu00e1ng nghu1ecb bu1ea5t ngu1edd cu1ee7a Viu1ec7n tru01b0u1edfng Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao Ngu00e0y 22/11/2019, Viu1ec7n tru01b0u1edfng Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao Lu00ea Minch Tru00ed ku00fd quyu1ebft u0111u1ecbnh khu00e1ng nghu1ecb giu00e1m u0111u1ed1c thu1ea9m, u0111u1ec1 nghu1ecb Hu1ed9i u0111u1ed3ng thu1ea9m phu00e1n tòa án tu1ed1i cao xu00e9t xu1eed theo thu1ee7 tu1ee5c giu00e1m u0111u1ed1c thu1ea9m, hu1ee7y tou00e0n bu1ed9 bu1ea3n u00e1n su01a1 thu1ea9m nu0103m 2008 cu1ee7a TANDTC tu1ec9nh Long An vu00e0 bu1ea3n u00e1n phu00fac thu1ea9m nu0103m 2009 cu1ee7a tu00f2a phu00fac thu1ea9m TAND tu1ed1i cao tu1ea1i TP. Hồ Chí Minh u0111u00e3 tuyu00ean bu1ecb u00e1n Hu1ed3 Duy Hu1ea3i tu1eed hu00ecnh vu1ec1 tu1ed9i u201cgiu1ebft ngu01b0u1eddiu201d, u201ccu01b0u1edbp tu00e0i su1ea3nu201d, u0111u1ec3 u0111iu1ec1u tra lu1ea1i theo u0111u00fang quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Đẹp Nhất Trên Máy Tính, Laptop Miễn Phí Đẹp Nhất

Quyu1ebft u0111u1ecbnh khu00e1ng nghu1ecb mu1edbi nhu1ea5t nu00e0y su1ebd gắng thu1ebf quyu1ebft u0111u1ecbnh khu00f4ng khu00e1ng nghu1ecb cu1ee7a Viu1ec7n tru01b0u1edfng Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao nu0103m 2011. Theo khu00e1ng nghu1ecb cu1ee7a Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao, bu1ea3n u00e1n su01a1 thu1ea9m vu00e0 phu00fac thu1ea9m cu00f3 nhiu1ec1u nhu1eadn u0111u1ecbnh vu00e0 ku1ebft luu1eadn chu01b0a phu00f9 hu1ee3p vu1edbi tu00ecnh tiu1ebft khu00e1ch quan tiền vu1ee5 u00e1n; viu1ec7c thu thu1eadp, u0111u00e1nh giu00e1 chu1ee9ng cu1ee9, tu00e0i liu1ec7u chu01b0a u0111u1ea7y u0111u1ee7; nhiu1ec1u nu1ed9i dung cu1ea7n chu1ee9ng minch cu1ee7a vu1ee5 u00e1n cu00f2n mu00e2u thuu1eabn nhu01b0ng chu01b0a u0111u01b0u1ee3c lu00e0m ru00f5. u0110u1eb7c biu1ec7t, Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao u0111u00e1nh giu00e1 diu1ec5n biu1ebfn lu1eddi knhì cu1ee7a bu1ecb cu00e1o khu00f4ng phu00f9 hu1ee3p vu1edbi thu1ef1c tu1ebf khu00e1ch quan liêu, vu1edbi hiu1ec7n tru01b0u1eddng vu1ee5 u00e1n. Mu1eb7t khu00e1c, ghu1ebf thu giu1eef u0111u01b0u1ee3c sau thời điểm vu1ee5 u00e1n xu1ea3y ra hu01a1n 2 thu00e1ng lu00e0 mu1ed9t chiu1ebfc ghu1ebf cu00f3 mu00e3 su1ed1 khu00e1c vu1edbi mu00e3 su1ed1 ghi nhu1eadn trong biu00ean bu1ea3n khu00e1m nghiu1ec7m hiu1ec7n tru01b0u1eddng. Vu1ec1 nhu1eadn du1ea1ng u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng phu1ea1m tu1ed9i, Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao nu00eau, "khu00f4ng cu00f3 nhu00e2n chu1ee9ng nu00e0o khu1eb3ng u0111u1ecbnh thu1ea5y Hu1ea3i cu00f3 mu1eb7t tu1ea1i hiu1ec7n tru01b0u1eddng vu00e0o thu1eddi u0111iu1ec3m xu1ea3y ra vu1ee5 u00e1n". u0110u00e1ng lu01b0u u00fd, Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao phu00e2n tu00edch: cu1ea5p su01a1 thu1ea9m vu00e0 phu00fac thu1ea9m khu00f4ng lu00e0m ru00f5 u0111u01b0u1ee3c u0111u1ectía u0111iu1ec3m, ngu01b0u1eddi tiu00eau thu1ee5 tu00e0i su1ea3n bởi vì Hu1ea3i cu01b0u1edbp u0111u01b0u1ee3c; ku1ebft luu1eadn giu00e1m u0111u1ecbnh cho thu1ea5y du1ea5u vu00e2n tay thu u0111u01b0u1ee3c u1edf hiu1ec7n tru01b0u1eddng khu00f4ng phu1ea3i lu00e0 cu1ee7a Hu1ea3i, nhu01b0ng lu00e0 cu1ee7a ai cu0169ng khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c lu00e0m ru00f5u2026 Vu1ec1 thu1ee7 tu1ee5c tu1ed1 tu1ee5ng trong giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 u00e1n, Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao phu00e2n tu00edch cu00e1c cu01a1 quan liêu tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng cu00f3 nhiu1ec1u vi phu1ea1m nghiu00eam tru1ecdng, nhu01b0: bu1ecf su00f3t nhu1eefng chu1ee9ng cu1ee9 vu1ee5 u00e1n, khu00f4ng tru01b0ng cu1ea7u giu00e1m u0111u1ecbnh vu1ebft mu00e1u; khu00f4ng u0111u01b0a lu1eddi knhị cu1ee7a Hu1ed3 Duy Hu1ea3i vu00e0 ngu01b0u1eddi lu00e0m chu1ee9ng vu00e0o hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n du1eabn u0111u1ebfn không đúng lu1ea7m trong giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 u00e1n. Ngou00e0i ra, Viu1ec7n KSND tu1ed1i cao xu00e1c u0111u1ecbnh lu1eddi knhị u0111u1ea7u tiu00ean ngu00e0y 20/3/2008 cu1ee7a Hu1ed3 Duy Hu1ea3i khu00f4ng nhu1eadn tu1ed9i nhu01b0ng bu1ea3n knhị nu00e0y vu00e0 mu1ed9t su1ed1 lu1eddi khai nhu00e2n chu1ee9ng khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c u0111u01b0a vu00e0o hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n, mu1eb7c du00f9 nhu1eefng tu00e0i liu1ec7u nu00e0y cu00f3 trong hu1ed3 su01a1 lu01b0u tru1eef cu1ee7a CQu0110T. Cu01a1 quan liêu tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng khu00f4ng lu1ea5y lu1eddi khai cu1ee7a anh Phu00f9ng Phu1ee5ng Hiu1ebfu, lu00e0 nhu00e2n chu1ee9ng u0111u1ea7u tiu00ean phu00e1t hiu1ec7n vu1ee5 u00e1n; ngou00e0i cu00e1c du1ea5u vu00e2n tay tu1ea1i hiu1ec7n tru01b0u1eddng chu01b0a xu00e1c u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c cu1ee7a ai, thu00ec cu00f2n cu00f3 u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng tu00ecnh nghi lu00e0 Nguyu1ec5n Vu0103n Nghu1ecb, Nguyu1ec5n Mi Sol khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u tra lu00e0m ru00f5. Nhu1eefng tu00ecnh tiu1ebft mu1edbi du1ea7n u0111u01b0u1ee3c hu00e9 lu1ed9 Hu01a1n nhị thu00e1ng sau, ngu00e0y 21/3/2008, lúc Hu1ed3 Duy Hu1ea3i bu1ecb bu1eaft. Hu1ed3 su01a1 thu1ec3 hiu1ec7n, Hu1ea3i lu00e0 hung thu1ee7 duy nhu1ea5t giu1ebft ngu01b0u1eddi tu1ea1i Bu01b0u u0111iu1ec7n Cu1ea7u Voi. Sau u0111u00f3, Hu1ea3i bu1ecb ku1ebft u00e1n tu1eed hu00ecnh vu1ec1 tu1ed9i giu1ebft ngu01b0u1eddi vu00e0 5 nu0103m tu00f9 vu1ec1 tu1ed9i cu01b0u1edbp tu00e0i su1ea3n. Trong vu1ee5 u00e1n, u0110inch Vu0169 Thu01b0u1eddng lu00e0 ngu01b0u1eddi duy nhu1ea5t vu00e0o Bu01b0u u0111iu1ec7n Cu1ea7u Voi tu1ed1i xu1ea3y ra vu1ee5 u00e1n. Anh Thu01b0u1eddng u0111u1ebfn bu01b0u u0111iu1ec7n gu1ecdi u0111iu1ec7n vu1ec1 Cu00e0 Mau lu00fac 19 giu1edd 39 phu00fat 22 giu00e2y thu00ec thu1ea5y mu1ed9t thanh hao niu00ean ngu1ed3i phu00edomain authority vào bu01b0u u0111iu1ec7n vu00e0 nhu00ecn thu1ea5y chiu1ebfc xe Dream nhu01b0ng khu00f4ng thu1ea5y biu1ec3n su1ed1 xe pháo. Tu1ea1i biu00ean bu1ea3n ghi lu1eddi knhì ngu00e0y 31/3/2008, anh Thu01b0u1eddng knhị khu00f4ng thu1ec3 nhu1eadn du1ea1ng chu00ednh xu00e1c ngu01b0u1eddi tkhô nóng niu00ean u0111u00f3 qua khuu00f4n mu1eb7t u0111u01b0u1ee3c. Tuy nhiu00ean, cu00e1o tru1ea1ng lu1ea1i cu0103n cu1ee9 vu00e0o lu1eddi khai nu00e0y vu00e0 mang đến ru1eb1ng "nhu00e2n chu1ee9ng u0110inc Vu0169 Thu01b0u1eddng phu00e1t hiu1ec7n thu1ea5y Hu1ed3 Duy Hu1ea3i ngu1ed3i trong bu01b0u u0111iu1ec7n" tu1ea1i thu1eddi u0111iu1ec3m xu1ea3y ra vu1ee5 u00e1n. Lu1eddi knhì cu1ee7a nhu00e2n chu1ee9ng u0110inh Vu0169 Thu01b0u1eddng cu00f3 vai tru00f2 u0111u1eb7c biu1ec7t quan lại tru1ecdng trong viu1ec7c xu00e1c u0111u1ecbnh hung thu1ee7 lu00e0 ai. u0110iu1ec1u ku1ef3 lu1ea1 lu00e0 lúc xu00e9t xu1eed, tu00f2a u00e1n u0111u00e3 khu00f4ng triu1ec7u tu1eadp nhu00e2n chu1ee9ng nu00e0y tsi mê gia phiu00ean tu00f2a. Cu00e1c bu1ea3n u00e1n su01a1 thu1ea9m vu00e0 phu00fac thu1ea9m cu0169ng thu1ec3 hiu1ec7n anh Thu01b0u1eddng khu00f4ng tmê say du1ef1 phiu00ean tu00f2a. Hu1ed9i u0111u1ed3ng xu00e9t xu1eed u0111u00e3 xu00e9t xu1eed mu00e0 khu00f4ng vu00e0 khu00f4ng thu1ec3 thu1ea9m vu1ea5n, lu00e0m ru00f5 tu00ecnh tiu1ebft anh Thu01b0u1eddng cu00f3 nhu00ecn thu1ea5y Hu1ed3 Duy Hu1ea3i tu1ea1i bu01b0u u0111iu1ec7n hay khu00f4ng. Ngu00e0y 7/12/2011, luu1eadt su01b0 Tru1ea7n Hu1ed3ng Phong (bu00e0o chu1eefa mang đến Hu1ed3 Duy Hu1ea3i) u0111u00e3 gu1eb7p anh Thu01b0u1eddng tu1ea1i TP. HCM. Tu1ea1i cuu1ed9c gu1eb7p, anh Thu01b0u1eddng mang lại biu1ebft mu00ecnh khu00f4ng hu1ec1 u0111u01b0u1ee3c triu1ec7u tu1eadp tsi mê du1ef1 phiu00ean tu00f2a. Vu00e0 anh Thu01b0u1eddng khu1eb3ng u0111u1ecbnh mu00ecnh khu00f4ng hu1ec1 quen thuộc biu1ebft vu00e0 cu0169ng khu00f4ng thu1ec3 nhu1eadn du1ea1ng thu00ec lu00e0m sao cu00f3 thu1ec3 nhu1eadn ra u0111u00f3 lu00e0 Hu1ed3 Duy Hu1ea3i.