Ý nghĩa tên hạo thiên

     
*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên hạo thiên

Bộ 72 日 nhật <4, 8> 昊昊 hạohào(Danh) Trời rộng bao la không cùng.(Danh) Họ Hạo.(Tính) Rộng lớn. ◎Như: hạo thiên võng cực 昊天罔極 trời rộng lớn vô cùng.
昊 gồm 8 nét, bộ nhật: ngày, mặt trời(72)浩 gồm 10 nét, bộ thuỷ: nước(85)皓 có 12 nét, cỗ bạch: màu sắc trắng(106)鄗 tất cả 13 nét, cỗ ấp: vùng đất, đất phong đến quan(163)暤 tất cả 14 nét, cỗ nhật: ngày, khía cạnh trời(72)暭 bao gồm 15 nét, bộ nhật: ngày, phương diện trời(72)皞 tất cả 15 nét, bộ bạch: color trắng(106)皜 tất cả 15 nét, bộ bạch: color trắng(106)镐 bao gồm 15 nét, cỗ kim: sắt kẽm kim loại (nói chung); vàng(167)皡 gồm 16 nét, bộ bạch: màu trắng(106)鎬 gồm 18 nét, cỗ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)颢 bao gồm 18 nét, bộ hiệt: đầu, trang giấy(181)顥 bao gồm 21 nét, cỗ hiệt: đầu, trang giấy(181)譹 gồm 21 nét, bộ ngôn: nói(149)灏 gồm 21 nét, bộ thuỷ: nước(85)灝 tất cả 24 nét, bộ thuỷ: nước(85)

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2018, Logo_Tll_Rutgon

Bộ 24 十 thập <1, 3> 千千 thiênqiān(Danh) Nghìn, mười trăm là một nghìn.(Danh) Họ Thiên.(Tính) Rất mực, nhiều. ◎Như: thiên nan 千難 khó rất mực. ◇Đạo Đức gớm 道德經: Thiên lí chi hành, thủy ư túc hạ 千里之行, 始於足下 (Chương 64) Đi ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân.1. <一刻千金> duy nhất khắc thiên kim 2. <一笑千金> nhất tiếu thiên kim 3. <一字千金> độc nhất tự thiên kim 4. <三千世界> tam thiên nhân loại 5. <三千大千世界> tam thiên đại thiên nhân loại 6. <千古> thiên cổ 7. <千戶> thiên hộ 8. <千金> thiên kim 9. <千里> lì xì 10. <千山萬水> thiên đánh vạn thủy 11. <千載> thiên mua 12. <千載一時> thiên sở hữu nhất thì 13. <千秋> thiên thu 14. <千歲> thiên tuế 15. <百折千回> bách tách thiên hồi
千 tất cả 3 nét, bộ thập: số mười(24)天 có 4 nét, cỗ đại: to lớn(37)仟 bao gồm 5 nét, cỗ nhân: người(9)扦 gồm 6 nét, bộ thủ: tay(64)阡 bao gồm 6 nét, cỗ phụ: gò đất, đống đất(170)芊 tất cả 7 nét, cỗ thảo: cỏ(140)迁 gồm 7 nét, bộ sước: chợt bước đi chợt ngừng lại(162)扁 tất cả 9 nét, cỗ hộ: cửa ngõ một cánh(63)扇 gồm 10 nét, cỗ hộ: cửa ngõ một cánh(63)埏 gồm 10 nét, cỗ thổ: đất(32)偏 gồm 11 nét, cỗ nhân: người(9)搧 bao gồm 13 nét, cỗ thủ: tay(64)篇 gồm 15 nét, bộ trúc: tre trúc(118)遷 có 16 nét, cỗ sước: chợt bước đi chợt giới hạn lại(162)膻 có 17 nét, cỗ nhục: thịt(130)靝 có 18 nét, bộ thanh: màu sắc xanh(174)羶 tất cả 19 nét, bộ dương: con dê(123)韆 gồm 24 nét, cỗ cách: domain authority thú; núm đổi, cải cách(177)